A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đất cổ vươn mình

Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp xuân mới, phóng viên Báo Thái Bình đã có cuộc trao đổi về vấn đề này với ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà.

 

Phóng viên: Gần một nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, huyện Hưng Hà đã đạt được những thành tựu nổi bật nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Xuân Dương: Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành quả quan trọng và tương đối toàn diện. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất của huyện Hưng Hà ước đạt trên 17.969,5 tỷ đồng, tăng 12,82% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp, thủy sản 19,4%; công nghiệp và xây dựng 61,9%; thương mại, dịch vụ 18,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 1.282,9 tỷ đồng. 10/10 khoản thu, sắc thuế thu hoàn thành và vượt dự toán năm. Năm 2019, ngân sách huyện đã bố trí vốn thanh toán dứt điểm nợ đọng 25 công trình, với số tiền trên 23,762 tỷ đồng. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiều tiến bộ. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm, giữ vững. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, các thủ tục hành chính được giải quyết cơ bản bảo đảm theo quy định. Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm; hoạt động của HĐND và UBND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nền nếp, hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, hoạt động hiệu quả, sát thực tế. Có thể nói, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để phát triển bền vững trong những năm tới.
Phóng viên: Huyện Hưng Hà đã rút ra được những bài học chủ yếu nào từ những kết quả đạt được cũng như từ những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thưa ông?

Ông Nguyễn Xuân Dương: Đạt được những kết quả trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ như sau:
Một là, nắm vững và quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; vận dụng sáng tạo và phù hợp vào điều kiện cụ thể của địa phương; xây dựng được các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, bố trí các nguồn lực để tổ chức thực hiện; xác định rõ những vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả.  

Hai là, tăng cường công tác xây dựng Đảng; giữ vững nguyên tắc và các chế độ sinh hoạt đảng. Giữ vững đoàn kết, thống nhất xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm lãnh đạo toàn diện. Đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy; chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Giữ vững nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng; nghiêm túc tự phê bình, phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Ba là, chú trọng huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn nội lực, tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, coi trọng phát triển công nghiệp, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế.

Bốn là, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý, điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Thường xuyên đánh giá, tổng kết thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Năm là, củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thường xuyên khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Nông dân xã Tây Đô (Hưng Hà) thu hoạch dưa lê.

Phóng viên: Thưa ông, trong thời gian tới, để việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đạt kết quả cao hơn, Hưng Hà có chủ trương, giải pháp thực hiện như thế nào?
Ông Nguyễn Xuân Dương: Phát huy kết quả đạt được, năm 2020 huyện Hưng Hà phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 20.329,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 13,13%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,95%. Trên 80% thôn, khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa; 90% trở lên gia đình đạt chuẩn văn hóa. Để  thực hiện mục tiêu đề ra, huyện Hưng Hà chủ trương tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển chăn nuôi tập trung trên cơ sở quy hoạch khu chăn nuôi tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để xây dựng và phát triển thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân thành đô thị văn minh. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới. Tăng cường thu hút đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm, kịp thời các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, sản xuất, kinh doanh, xả thải gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, phấn đấu giảm cả 3 chỉ số. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao. Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và bảo đảm tính công bằng trong thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với người và gia đình có công với cách mạng. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình địa bàn. Qua đó, góp phần giữ vững và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Nguồn: Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 17
Năm 2020 : 17.693