Ngày 03/1/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTTTT Về việc bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Việt Nam năm 2020.

 

Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Công văn số 4791/BTTTT-CATTT về việc đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020.

Sáng 23/7/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này. Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 
Công văn số 2318/UBND-KT ngày 21/6/2017 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc thực hiện nội dung cấp nước sạch nông thôn trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch bưu chính công ích
Ngày 20/9/2016, Tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho ý kiến về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giảm nghèo bền vững.
Ngày 06/4/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 4618/BTC-HCSN gửi Ủy ban nhân dân các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2016.