A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Đầu tư


 I. Chức năng nhiệm vụ Phòng Quản lý Đầu tư

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 22/2008/QĐ-BQLKCN ngày 27/10/2008 và Quyết định số 01/2011/QĐ- BQLKCN ngày 15/6/2011 về việc ban hành quy chế làm việc và sửa đối bố sung một số điều Quy chế làm việc của Ban Quản Lý các khu công nghiệp (KCN) bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình cụ thể như sau:

1. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triến khu công nghiệp.

2. Tham mưu xây dựng kế hoạch (Dự toán) kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban Quản lý các khu công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan;

3. Tham mưu tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật việc đăng ký đầu tư; thấm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi, Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc tham quyền Ban Quản lý các khu công nghiệp;

4. Phối hợp nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp (DN) hoạt động trong các khu công nghiệp; đánh giá hiệu quả đầu tư;

5. Tham mưu xây dựng chương trinh kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyyệt và tổ chức thực hiện;

6. Tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong khu công nghiệp và kiến nghị Thủ Tướng Chính Phủ, các bộ ngành có liên quan và UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp;

7. Tham mưu công tác quản lý dự án đối với những dự án do Ban Quản Lý các khu công nghiệp làm chủ đầu tư;

8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư vào khu công nghiệp;

9. Đề xuất việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với các lĩnh vực thuộc chuyên môn của phòng theo quy định;

10. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với các lĩnh vực thuộc chuyên môn của phòng;

11. Tham mưu kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật Nhà nước được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, rà soát đối với các lĩnh vực thuộc chuyên môn của phòng;

12. Tham mưu lập báo cáo chuyên ngành; Báo cáo thường xuyên, đột xuất (nếu có), định kỳ tháng, quý, năm tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng với lãnh đạo Ban quản lý (qua Văn phòng tập hợp);

13. Tham mưu quản lý Nhà nước các hoạt động dịch vụ trong các khu công nghiệp;

14. Tham mưu, lập kế hoạch Giám sát đánh giá các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

II. Nguyên tắc làm việc

2.1. Trưởng phòng chiụ trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về nhiệm vụ công tác được giao của phòng. Cán bộ công chức (CBCC) của phòng chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công trước Trưởng phòng và trước Lãnh đạo Ban, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy, quy chế của Ban và nội dung bản Quy chế này.

2.2. Các chuyên viên của phòng làm việc theo chế độ công vụ do Trưởng phòng (trường hợp cần thiết do Lãnh đạo Ban) giao trực tiếp, trên cơ sở thống nhất và tập trung về lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn được giao; có trách nhiệm thi hành công vụ kịp thời, chính xác, tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương án xử lý tình huống có liên quan đến công vụ được giao với cấp trên và có quyền bảo lưu ý kiến của mình với cấp có thẩm quyền khi ý kiến đó khác với ý kiến của cấp trên (trong khi ý kiến bảo lưu chưa được giải quyết vẫn phải chấp hành công vụ do cấp trên giao).

2.3. Hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 09/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; theo đó khi ban hành văn bản chuyên viên soạn thảo văn bản phải ký nháy dưới cuối văn bản, Trưởng phòng ký nháy chịu trách nhiệm về nội dung và thể thức văn bản ngay sau “ : ” Nơi nhận của văn bản.

2.4. Thực hiện Quy chế văn hoá công sở tại cơ quan Ban Quản các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình:

- Mọi CBCC-VC trong cơ quan làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, làm việc theo đúng chương trình, kế hoạch đã xây dựng, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng công việc; chấp hành nghiêm Luật lao động.

- Làm việc có nền nếp, nói và làm theo nghị quyết, chỉ thị, đề cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân.

- Thực hiện nếp sống văn minh không làm việc riêng, không gây mất trật tự, không làm ảnh hưởng đến người khác trong giờ làm việc. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, xây dựng sự đoàn kết thống nhất giữa cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan.

- Xây dựng phong cách làm việc khoa học, tác phong công nghiệp.

- Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa.


Nguồn: bqlkcn.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 108
Hôm qua : 349
Tháng 05 : 1.477
Năm 2020 : 9.250