A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Dịch vụ Khu công nghiệp


 I. Chức năng của Trung tâm Dịch vụ Khu công nghiệp

Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, có chức năng quản lý, khai thác, vận hành các công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống công trình Trạm xử ]ý nước thải; Quản lý, vận hành Bãi chôn lấp chất thải rắn công nghiệp KCN Tiền Hải; Tư vấn dịch vụ trong các khu công nghiệp.

II. Nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Khu công nghiệp

1. Lập kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng và bảa trì công trình kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp được giao quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

2. Tổ chức vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo phát huy hiệu quả công trình Trạm xử lý nuớc thải, Bãi chôn lấp chất thải rắn công nghiệp KCN Tiền Hải;

3. Thay mặt chủ đầu tư quản lý các dự án xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách do UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giao: Ký kết hợp đồng tư vấn, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng thi công xây lắp, giám sát thi công, quyết toán các công trình hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của Nhà nước;

4. Ký hợp đồng thu tiền sử dụng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, tiền phí sử dụng dịch vụ khu công nghiệp, tiền xử lý nước thải, tiền xử lý chất thải rắn; thu và nộp ngân sách nhà nước theo chế độ qui định; Quản lý. sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được giao để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo qui định hiện hành;

5. Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp và các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng, máy móc, thiêt bị, phương tiện của Trạm xứ lý nước thái theo chế độ quy định; đảm bảo công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường,- trật tự an toàn đối với Bãi chôn lấp chất thải rắn nói riêng và trong khu công nghiệp nói chung; Thay mặt chủ đầu tư tổ chức thi công các công trình xây dựng hạ tầng theo qui định của pháp luật;

6. Tư vấn các dịch vụ về đầu tư xây dựng trong khu công ngniệp; Tư vấn lập các dự án đầu tư; Tư vấn giám sát thi công công trình; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn quản lý công trình cho các chủ dự án, chủ đầu tư; Tư vấn làm các thủ tục lập Bản đăng kỷ đạt tiêu chuẩn môi trường; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tư vấn xây dựng, lắp đặt các hệ thống xử lý sơ bộ chất thải cho các doanh nghiệp khu công nghiệp;

7. Cung ứng dịch vụ hành chính công; Tư vấn về quá trình thực hiện, nội dung, yêu cầu cần đáp ứng; Giúp hoàn thiện một số thủ tục hành chính cụ thể.

8. Tư vấn cung ứng các dịch vụ về lao động, việc làm cho người lao động.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

10. Quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; Tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

11. Tư vấn pháp luật về hải quan, tài chính, thuế và các lĩnh vực khác mà luật pháp cho phép.

III. Quyền hạn của Trung tâm Dịch vụ Khu công nghiệp

1. Được trực tiếp quan hệ với các Sở, Ban, ngành trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến dịch vụ tư vấn khu cong nghiệp.

2. Được ký kết, hợp đồng tư vấn đầu tư với các doanh nghiệp trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo nhiệm vụ được giao trên cơ sở pháp luật Việt Nam.

Trong các hoạt động tư vấn đầu tư được phép liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện công việc.

3. Được ký kết hợp đồng dịch vụ với các cơ sở đào tạo nghề và các tố chức, cá nhân nhằm tổ chức hoạt động tư vấn về lao động việc làm cũng như việc cung ứng lao động kịp thời cho nhà đầu tư.

4. Được thu các loại phí dịch vụ theo quy định hiện hành.

IV. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Các phòng, bộ phận chuyên môn:

     + Phòng Tổ chức - Hành chính;

     + Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

     + Phòng Tài chính - Kế toán.

    + Bộ phận: Quản lý vận hành Trạm xử lý nước thải KCN Nguyễn Đức Cảnh.

Trung tâm làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Giám đốc là người trực tiếp quản lý và điều hành, chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm trước Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình và trước pháp luật.


Nguồn: bqlkcn.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 108
Hôm qua : 349
Tháng 05 : 1.477
Năm 2020 : 9.250