A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Sáng nay (08/12/2015), tại Trung tâm Hội nghị bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11.


Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố cùng toàn thể các vị đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XV. Đồng chí Đặng Xuân Thiều, Phó Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất điều hành phiên họp.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhấn mạnh: Năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, của Chính phủ và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu đạt những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế tuy vượt kế hoạch đề ra nhưng lại giảm so với năm 2014, một số mặt công tác còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình trên đây đòi hỏi các cấp, các ngành, các vị đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để có những biện pháp tích cực, khả thi, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Kỳ họp thứ 11, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XV sẽ tập trung, thảo luận, thông qua các báo cáo của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các ngành chức năng; các báo cáo giám sát chuyên đề và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2016; thảo luận, cho ý kiến về các tờ trình của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XV và Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2015; Chương trình hoạt động của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thường trực HĐND và các ban của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2016; kiện toàn công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; tổng kết hoạt động của HĐND và UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhiệm kỳ 2011 - 2016, đề ra phương hướng và những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nhiệm kỳ tới; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

 

Việc xem xét, quyết định các nội dung tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 mà còn có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong 5 năm tiếp theo và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XIX đã đề ra. Đây là kỳ họp cuối năm có nhiều nội dung quan trọng, Thường trực HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề nghị các vị đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nâng cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phát huy trí tuệ, đoàn kết, nghiêm túc thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, quyết định đúng đắn các vấn đề  theo đúng thẩm quyền để Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2015, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016 tại Kỳ họp.

Sau phần diễn văn khai mạc của đồng chí Phạm Văn Sinh, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2015, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016. Báo cáo nêu rõ: năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện, là năm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nền kinh tế có sự phục hồi đáng kể. Tổng sản phẩm trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (GRDP) ước đạt 42.816,5 tỷ đồng, tăng 9,76% so với năm 2014, vượt kế hoạch đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011 – 2015, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước và một số bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đồng bằng sông Hồng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 96.637 tỷ đồng, tăng 11,02% so với năm 2014. Trong đó, nông – lâm – thủy sản tăng 4,19%, công nghiệp – xây dựng tăng 15,12%, thương mại – dịch vụ tăng 9,7%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. GRDP bình quân đầu người ước đạt 30,15 triệu đồng, tăng 11,7% so với năm 2014. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch khá cao như: thu ngân sách trên địa bàn, kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ… Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Dự kiến  năm 2015, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 80 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất là 165 xã và 1 huyện đủ điều kiện công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XVIII đề ra (trước 1 năm). Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm đời sống nhân dân. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt và đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong năm 2016.

Cũng trong phiên họp sáng nay, các đại biểu đã nghe UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất báo cáo: Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2015 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016; Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước 2014; Kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, dự kiến danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XV; Tờ trình về việc thông qua Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tờ trình về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; Tờ trình về việc phê duyệt mức thu phí Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê và đoạn từ đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình đến thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); Tờ trình về việc đặt tên phố tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình; Tờ trình về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Tờ trình về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2016; Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2016; Tờ trình về việc điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Tờ trình về việc định mức phân bổ chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục năm 2016; Tờ trình về việc điều chuyển nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về ngân sách cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để chi cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án; Tờ trình về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất được ngân sách hỗ trợ năm 2016. Các đại biểu cũng đã nghe lãnh đạo các ngành khối Nội chính, Bộ Chỉ huy Quân sự bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Buổi chiều, các đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tiếp tục nghe các báo cáo của các Ban HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, của Thường trực HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và tiến hành thảo luận tại tổ.

Theo baothaibinh.com.vn


Nguồn: bqlkcn.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 291
Tháng 05 : 2.286
Năm 2020 : 10.059