A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên thứ nhất, Kỳ họp thứ 11, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 thành công tốt đẹp

Ngày 9/12/2015, Kỳ họp thứ 11, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tiếp tục phiên làm việc tại hội trường với nội dung: thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua nghị quyết của Kỳ họp.


 Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chủ trì phiên họp.

Tiếp tục phần thảo luận tại hội trường, đại biểu Tạ Ngọc Giáo, Giám đốc Sở Tài chính đã tham luận nội dung “Kết quả nổi bật trong công tác tham mưu của ngành Tài chính về hoạt động chi đầu tư phát triển giai đoạn 2011 – 2015, những khó khăn vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới”. Đại biểu Trần Việt An, Chủ tịch Liên đoàn Lao động bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tham luận nội dung “Công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp thông qua hoạt động đối thoại”. Đồng chí Đặng Phương Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham luận một số kết quả hoạt động của ngành giai đoạn 2011 – 2015, nhấn mạnh những kết quả nổi bật, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong thời gian tới.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cảm ơn các vị đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tham gia đóng góp ý kiến và cơ bản đồng tình với các báo cáo, tờ trình của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; đồng thời tiếp thu các ý kiến của các vị đại biểu về đánh giá bổ sung tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2015; chỉ ra những điểm cần khắc phục và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong chỉ đạo quản lý, điều hành của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong thời gian tới. Đồng chí đã phân tích làm rõ thêm các vấn đề trong phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2015 và những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Đồng chí Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và toàn thể nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, tiếp tục đồng sức, đồng lòng, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016, tạo đà để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng. 

Đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, phiên họp thứ nhất, Kỳ họp thứ 11, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại phiên họp lần này, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã dân chủ thảo luận và thống nhất thông qua 16 nghị quyết.

Phát biểu kết luận phiên thứ nhất, Kỳ họp thứ 11, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XV, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khẳng định phiên họp thứ nhất của Kỳ họp đã thành công tốt đẹp. HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, thống nhất nhận định những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong năm 2015 là đáng ghi nhận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2016. HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoan nghênh và trân trọng tiếp thu các ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; các ý kiến phát biểu, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị. HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Các nghị quyết thông qua tại phiên thứ nhất, Kỳ họp thứ 11, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XV bao gồm:

 1. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

 2. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

 3. Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016.

 4. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch vốn tăng thu cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.

 5. Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.

 6. Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013.

 7. Nghị quyết về việc thông qua Đề án quy hoạch chi tiết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 8. Nghị quyết về việc điều chuyển nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về ngân sách cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để chi cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

 9. Nghị quyết về việc phê duyệt mức thu phí hoàn vốn Dự án cải tạo nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê và đoạn từ đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình đến thị trấn Diêm Điền theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

 10. Nghị quyết về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

 11. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 12. Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2016.

 13. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2016.

 14. Nghị quyết về việc đặt tên phố tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

 15. Nghị quyết về định mức phân bổ chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục năm 2016.

 16. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất được ngân sách hỗ trợ năm 2016.

Theo baothaibinh.com.vn


Nguồn: bqlkcn.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Hôm qua : 291
Tháng 05 : 2.328
Năm 2020 : 10.101