Mọi phản ánh, kiến nghị về TTHC của công dân gửi về emai: thutuchanhchinh@www.knparagon.com