A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại

Để đốc thúc việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

38 Thủ tục hành chính được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia. 

Mặc dù các bộ ngành đã có nhiều nỗ lực trong triển khai cơ chế một cửa, nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn mới chỉ có 38 TTHC được triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia. Tính đến hết tháng 4/2017 có trên 328 nghìn bộ hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin điện tử quốc gia với 11 nghìn  DN tham gia.

Việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia đã góp phần giảm thời gian thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;  giảm chi phí, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN và của nền kinh tế.

Tuy nhiên, Chỉ thị nêu rõ, công tác triển khai cơ chế một cửa và tạo thuận lợi thương mại vẫn còn nhiều mặt hạn chế, tồn tại, như: tiến độ thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 của một số bộ, ngành còn chậm, thiếu quyết liệt; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn phức tạp, chồng chéo; giải pháp công nghệ, phương án đầu tư tài chính và tổ chức thực hiện NSW, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại còn có vướng mắc, khó khăn.

Trước thực tế triển khai như hiện nay thì việc đạt được các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 là hết sức khó khăn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động, khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg  về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020.

Thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai đầy đủ nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Củng cố hoạt động cơ quan thường trực UBCĐ quốc gia

Thủ tướng chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan: 

Củng cố hoạt động của cơ quan thường trực UBCĐ quốc gia về NSW, ASW và Tạo thuận lợi thương mại. 

 Hoàn thiện khung pháp lý để triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN và hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng tạo thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục, cho phép kết nối và trao đổi chứng từ điện tử với các đối tác thương mại quốc tế để thúc đẩy hoạt động thương mại và logistics.

Trình Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại theo hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống xử lý tập trung trên nền tảng Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Đề xuất Thủ tường chính phủ bố trí đầu đủ, kịp thời kinh phí phục vụ cho việc triển khai thực hiện NSW, ASW và Tạo thuận lợi thương mại. 

Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho công tác triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan 

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan thuộc lĩnh vực mình phụ trách, đảm bảo thống nhất, không chồng chéo, kiểm tra ít nhất. Thời hạn hoàn thành vào tháng 10/2017.

Chỉ thị cũng yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cộng đồng DN với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. ​

Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và Tạo thuận lợi thương mại có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị.


Tập tin đính kèm
Tác giả: H. Linh
Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video