• :
  • :
mic

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương.

Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

 Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành công văn số 9067/BTC-NSNN đề nghị UBND các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước (NSNN).
Thông báo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018

Thông báo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018

Chiều ngày 28/6, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức hội nghị thông báo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018.

Năm 2018

Thông báo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017

Thông báo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017

Chiều ngày 2/11, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức hội nghị thông báo kết quả kiểm toán ngân sách Nhà nước địa phương năm 2017 tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Năm 2017

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác chốt sổ tài chính cuối năm và thu ngân sách

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất kiểm tra, chỉ đạo công tác chốt sổ tài chính cuối năm và thu ngân sách

Sáng ngày 31/12, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất kiểm tra công tác chốt sổ cuối năm và thu ngân sách tại Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thái Bình, Kho bạc Nhà nước Thái Bình, Cục thuế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chi cục thuế huyện Vũ Thư và ...
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách tại một số địa phương

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách tại một số địa phương

Chiều ngày 30/12, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đi kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng và thành phố Thái Bình.
Từ nay đến cuối năm phải thu được ít nhất 15% nợ thuế của các doanh nghiệp vận tải biển

Từ nay đến cuối năm phải thu được ít nhất 15% nợ thuế của các doanh nghiệp vận tải biển

Đó là yêu cầu đặt ra đối với ngành Thuế tại buổi gặp mặt của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất với các doanh nghiệp vận tải biển về các giải pháp tháo gỡ khó khăn và kế hoạch thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước được tổ chức sáng ngày 23/11.
Tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2017

Tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2017

Đến ngày 31/10, tổng thu nội địa tính cân đối chỉ thực hiện được 4.832,7 tỷ đồng, đạt 79,8% dự toán, bằng 91,8% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng số thu từ thuế và phí đạt 3.451 tỷ đồng, đạt 68% dự toán, bằng 85,6% so với cùng kỳ.
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017

Nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017 theo dự toán đã được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ngày 31/8/2017, Bộ Tài chính có Công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, ...
Tiến độ thu ngân sách địa phương 8 tháng năm 2017 đạt khá

Tiến độ thu ngân sách địa phương 8 tháng năm 2017 đạt khá

Ngày 6/9, Bộ Tài chính đã thông tin về việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 8 và 8 tháng năm 2017. Theo đó, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 8 ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 762,8 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán năm, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016.
Giải pháp tăng thu ngân sách từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Giải pháp tăng thu ngân sách từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đạt 1.312 triệu USD, tăng trên 3% so với cùng kỳ năm 2016. Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm mở rộng thị trường xuất nhập khẩu song đây vẫn được cho là mức tăng thấp, không chỉ ảnh hưởng tới kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm mà còn ảnh ...
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về thu ngân sách

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về thu ngân sách

Đó là kết luận của Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại cuộc họp nghe Cục Thuế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất báo cáo nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước (NSNN) 5 tháng cuối năm 2017.
Họp bàn các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước năm 2017 trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Họp bàn các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước năm 2017 trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Sáng ngày 7/8, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp bàn về các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại cuộc họp nghe Cục Thuế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất báo cáo nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước 5 tháng cuối năm 2017 ngày 03/8/2017

Kết luận của Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại cuộc họp nghe Cục Thuế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất báo cáo nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước 5 tháng cuối năm 2017 ngày 03/8/2017
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Chỉ thị của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 28/7/2017, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.433
Hôm qua : 22.034
Bài viết được quan tâm