• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Báo cáo kết quả hoạt động ngân hàng năm 2019, kế hoạch năm 2020

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NĂM 2019 GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế

Năm 2019, NHNN Chi nhánh Thái Bình thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, về hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng tới cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan, các tổ chức tín dụng (TCTD), DN và nhân dân trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền phổ biến tập trung vào: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngành Ngân hàng năm 2019; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Về triển khai công tác tín dụng năm 2019; Về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; Quy định về tiền gửi có kỳ hạn; Quy định về tiền gửi tiết kiệm; Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam; V/v tăng cường công tác kiểm soát, giám sát hoạt động phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; V/v đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công, chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt;…..Việc triển khai cơ chế, chính sách của hệ thống Ngân hàng Thái Bình đã kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển KTXH, tạo sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền, địa phương, cộng đồng DN và nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đối với hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và các TCTD phối hợp chặt chẽ với Cấp uỷ, chính quyền địa phương, các Ngành chức năng trong tổ chức thực hiện, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy

2.1. Đối với NHNN Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

- Thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu giải quyết TTHC đối với các DN trong các giao dịch hành chính với NHNN.

- Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai TTHC và báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC. 100% TTHC thực hiện tại NHNN Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất không thu phí.

- Ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành để nâng cao hiệu quả, năng suất công việc, tạo điều kiện cho DN, người dân thuận lợi trong hoạt động SXKD. Triển khai phần mềm quản lý văn bản, điều hành hoạt động của NHNN Việt Nam; tiếp tục thực hiện mạng văn phòng điện tử liên thông bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; trao đổi gửi, nhận văn bản qua hộp thư điện tử; triển khai, thực hiện Trang điện tử về quản lý vay, trả nợ nước ngoài đến các DN có phát sinh vay trả nợ nước ngoài,....

- Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn đơn giản hóa TTHC; nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ ngân hàng, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, nâng cao chất lượng phục vụ; tiếp tục cải tiến theo hình thức một cửa Quy trình gửi tiết kiệm, quy trình dịch vụ chuyển tiền, kiều hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ tiền mặt và các dịch vụ thanh toán  khác… để giảm chi phí, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ cho khách hàng đến giao dịch.

- Tập trung chỉ đạo, giám sát các ngân hàng thương mại (NHTM) đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại gắn với nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, thực hiện quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu. Chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động của hệ thống QTDND; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả theo nội dung củng cố chấn chỉnh và cơ cấu lại hệ thống QTDND.

- Quản lý chặt chẽ việc mở rộng mạng lưới; chỉ đạo các Chi nhánh NHTM tăng cường quản lý, giám sát hoạt động các phòng giao dịch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thực tế hoạt động.

- Bố trí phòng tiếp dân, đường dây nóng phục vụ các tổ chức, nhân dân.

2.2. Đối với các TCTD

- Các ngân hàng từng bước tiếp cận các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về phân loại nợ, quản trị, minh bạch thông tin,... đồng thời, từng bước củng cố, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Chất lượng tài sản có, năng lực chuyên môn, và năng lực quản lý rủi ro đã được nâng cao; hệ thống quản lý rủi ro tín dụng được xây dựng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

- Năm 2019, trên địa bàn đã thành lập mới 01 chi nhánh NHTMCP, nâng tổng số ngân hàng đang hoạt động lên 24 Ngân hàng. Các TCTD đã thành lập 08 Chi nhánh cấp huyện và thành phố, 93 PGD (tăng 02 PGD so với năm 2018), 48 QTDND mở rộng địa bàn sang 72 xã liền kề và 286 điểm giao dịch của NHCSXH tại các xã, phường, thị trấn.

- Hệ thống các TCTD đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác quản trị, điều hành để chuyển đổi mô hình tổ chức, thu gọn các bộ phận trung gian, lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung tối đa nguồn lực nhân sự cho bộ phận kinh doanh, giảm thiểu chi phí hoạt động. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm phi tín dụng có khả năng giao dịch thông qua các phương tiện điện tử trên môi trường mạng, với tính năng an toàn, bảo mật cao.

- Các ngân hàng tập trung cải tiến các quy trình giao dịch theo hình thức một cửa đối với các dịch vụ gửi tiết kiệm, chuyển tiền, kiều hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ tiền mặt và các dịch vụ thanh toán khác.... để giảm chi phí hoạt động, rút ngắn thời gian giao dịch của khách hàng.

- Thực hiện chỉ đạo của NHNN chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, các TCTD trên địa bàn đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - DN, tổ chức Hội nghị đối thoại, Hội nghị khách hàng để giải quyết kiến nghị vướng mắc của DN. Đồng thời, đẩy mạnh mở rộng phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác thu thuế bằng hình thức điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

2.3. Công tác phát triển nguồn nhân lực

- Các ngân hàng, TCTD tiếp tục quan tâm tuyển dụng phát triển nguồn nhân lực phục vụ hoạt động. Đến cuối năm 2019, toàn ngành Ngân hàng có khoảng 2.870 cán bộ, nhân viên (trong đó QTDND cơ sở trên 1.000 cán bộ, nhân viên).

- Năm 2019, NHNN và các TCTD trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch, bố trí, cử hàng trăm lượt cán bộ tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn, dài hạn do TW, Tỉnh tổ chức. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và qúa trình hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế.

3. Nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng phục vụ nền kinh tế

3.1. Công tác huy động vốn

Năm 2019, các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn bằng các hình thức đa dạng, kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ. Nguồn vốn huy động Ngân hàng Thái Bình tăng trưởng khá, đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 73.541 tỷ đồng, tăng 15,2% so 31/12/2018, trong đó: Tiền gửi TCKT chiếm 8,1%, tiền gửi dân cư chiếm 91,9%; tiền gửi dưới 12 tháng chiếm 60,7%, trên 12 tháng chiếm 39,3%; tiền gửi bằng VND chiếm 98,6% tổng nguồn vốn huy động.

3.2. Công tác đầu tư tín dụng nền kinh tế

Năm 2019, Ngân hàng Thái Bình tập trung triển khai các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng; ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, DN sử dụng nhiều lao động, các dự án SXKD hiệu quả, cho vay xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; nắm bắt, giải đáp và trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của khách hàng; thực hiện các giải pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ... nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ DN, hộ sản xuất phát triển SXKD. Đến 31/12/2019, tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đạt 59.119 tỷ đồng, tăng 12,2% so với 31/12/2018, trong đó: Cho vay ngắn hạn chiếm 69,1%, cho vay trung, dài hạn chiếm 30,9%; cho vay bằng VND chiếm 91,7%, cho vay bằng ngoại tệ chiếm 8,3%; cho vay lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21,4%, lĩnh vực CN, XD chiếm 35,6%, lĩnh vực TM, DV chiếm 43% tổng dư nợ cho vay.

* Chất lượng tín dụng: Đến 31/12/2019, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,75% tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn (không bao gồm dư nợ, nợ xấu của CN NHPT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

3.3. Hoạt động kế toán, thanh toán và hiện đại hoá công nghệ ngân hàng

Doanh số thanh toán qua ngân hàng năm 2019 đạt 1,033 triệu tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2018; trong đó, thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 75,1% tổng doanh số thanh toán. Đến cuối tháng 12/2019, các TCTD trên địa bàn đã lắp đặt 173 máy ATM, 647 thiết bị chấp nhận thẻ POS. Toàn Ngành đã mở gần 994 ngàn tài khoản thanh toán, phát hành trên 01 triệu thẻ thanh toán các loại; thực hiện trả lương qua TK cho gần 1.789 cơ quan HCSN và DN (trong đó có 1.507 cơ quan HCSN) với gần 142 ngàn lao động nhận lương qua tài khoản.

Cùng với việc tích cực triển khai thực hiện trả lương qua tài khoản, phát triển dịch vụ thẻ, kết nối thanh toán thẻ qua POS, hoạt động thanh toán qua ngân hàng đã từng bước hạn chế sử dụng tiền mặt trong thanh toán, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tiếp cận công nghệ thanh toán hiện đại, hình thành xu hướng tiêu dùng văn minh và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

3.4. Hoạt động ngoại hối, quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Năm 2019, hoạt động kinh doanh vàng, thị trường ngoại tệ trên địa bàn ổn định. Các TCTD, DN trên địa bàn chấp hành đúng quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng; hệ thống các TCTD chủ động cân đối, bố trí đầy đủ lượng ngoại tệ đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, mua ngoại tệ để nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài hợp pháp của nhân dân.

- Năm 2019, NHNN Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thẩm định điều kiện kinh doanh vàng miếng của 01 Chi nhánh ngân hàng, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất cho 01 DN, thu hồi 02 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Đến cuối năm 2019, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 05 đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, 67 DN hoạt động SXKD vàng trang sức, mỹ nghệ đủ điều kiện, khối lượng vàng miếng giao dịch đạt 789 lượng, giảm 58,4% so với năm 2018; khối lượng vàng trang sức mỹ nghệ do các DN sản xuất trong năm đạt 11.399 lượng, tương đương so với năm 2018. Trong năm, NHNN Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ và mua bán ngoại tệ của 12 DN đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức trên địa bàn.

- Doanh số mua bán ngoại tệ năm 2019 đạt 1.862 triệu USD, tăng 3,6% so với năm 2018; doanh số thanh toán XNK qua ngân hàng đạt 1.326 triệu USD, tăng 9,8% so với năm 2018. Giá trị kiều hối chuyển về bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất qua hệ thống ngân hàng năm 2019 đạt 86 triệu USD tương đương năm 2018. NHNN Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã xác nhận đăng ký 05 khoản vay nước ngoài cho 03 DN, giá trị vay vốn 85,1 tỷ đồng; 12 hồ sơ thay đổi nội dung khoản vay nước ngoài; có văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ cho 01 DN.

4. Kết quả thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020

4.1. Đối với các Chi nhánh NHTM

Các chi nhánh NHTM tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, xử lý nợ xấu theo Phương án và chỉ đạo của Hội sở chính. Đến 31/12/2019, tỷ lệ nợ xấu của các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn chiếm 0,77% dư nợ cho vay (không bao gồm dư nợ, nợ xấu của CN NHPT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

4.2. Đối với các QTDND trên địa bàn

NHNN Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 của các QTDND trên địa bàn. Các QTDND tập trung các giải pháp theo phương án cơ cấu đã xây dựng hoạt động an toàn, hiệu quả. Kết quả:

- Đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn huy động tiền gửi từ thành viên và dân cư đạt 8.490 tỷ đồng, tăng 15,2% so với 31/12/2018; tổng dư nợ cho vay đạt 7.559 tỷ đồng, tăng 14,2% so với 31/12/2018; tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp chiếm 0,58%.

- Không còn thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 04.

- Các QTD đã ban hành tương đối đầy đủ hệ thống các chính sách, quy định, quy trình nội bộ; có thực hiện rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định nội bộ về quản trị, kiểm soát, điều hành; các quy trình nội bộ về hoạt động tín dụng, kế toán, thanh toán, an toàn kho quỹ, kiểm soát và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong từng quy trình nghiệp vụ để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.

- Hàng năm, các QTD đều có cử cán bộ nhân viên đi học các lớp đào tạo nâng cao, bổ sung kiến thức về nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, quản trị, điều hành; những kiến thức liên quan đến quan hệ dân sự trong hoạt động tín dụng, hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu. Đến nay, tổng số cán bộ nhân viên QTD là 1.062 người, trong đó: trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm gần 95%, sơ cấp và chưa có bằng đào tạo chiếm 5%.

- Các QTD thực hiện tốt việc nâng cao năng lực tài chính. Đến cuối năm 2019, hầu hết các QTD đều có số vốn điều lệ trên 01 tỷ đồng, có 04 QTD có số vốn điều lệ từ trên 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng, không còn QTD có số vốn điều lệ từ 500 triệu trở xuống.

- 100% QTD đã lắp đặt camera giám sát an ninh an toàn; 100% QTD đã thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống  mạng, phần mềm.

II. MỘT SỐ MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KTXH TỈNH THÁI BÌNH VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.

1. Mục tiêu

- Nguồn vốn huy động tăng khoảng 14-16% so 31/12/2019.

- Dư nợ cho vay tăng khoảng 14% so 31/12/2019 và căn cứ vào diễn biến, tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp; nợ xấu nội bảng < 1,5% tổng dư nợ.

- Doanh số thanh toán tăng khoảng 18% so năm 2019.

2. Giải pháp

2.1. Đối với NHNN chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

* Tổ chức triển khai chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng:

- Chủ động nghiên cứu, triển khai đến các TCTD trên địa bàn Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường  kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 của NHNN VN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020, thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng của Chính phủ, NHNN VN, các chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển KTXH của địa phương.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình KTXH và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, báo cáo và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc NHNN về biện pháp quản lý hoạt động của TCTD, những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, những bất cập của cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; tăng cường sự phối hợp trao đổi thông tin với các đơn vị tại trụ sở chính NHNN VN.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhất là vùng nông thôn, góp phần hạn chế hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

- Đầu mối gắn kết chặt chẽ với các TCTD trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng ở địa phương. Chủ trì tổ chức làm việc với TCTD để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về hoạt động tiền tệ ngân hàng. Chú trọng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

* Hoàn thành Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020:

 - Tập trung chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Hội sở chính về thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD có nợ xấu cao trên địa bàn chủ động xây dựng phương án, kế hoạch xử lý nợ xấu, có các giải pháp ngăn chặn nợ xấu phát sinh; rà soát việc phân loại nợ, bảo đảm phản ánh đúng chất lượng khoản vay, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của TCTD trên địa bàn, đặc biệt là việc thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, công tác quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ.

- Tập trung thực hiện phương án xử lý các QTDND yếu kém, còn nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động. Tiếp tục triển khai và chỉ đạo các QTDND triển khai các giải pháp nêu tại Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, các quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 và các văn bản có liên quan mới được ban hành về tăng cường quản lý toàn diện các QTDND.

- Đầu mối phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vướng mắc của TCTD trên địa bàn trong quá trình xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm, thi hành án dân sự.

* Tổ chức công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng:

 - Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra cụ thể đối với các TCTD theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn và nguồn lực thanh tra.

- Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra đột xuất QTDND, đặc biệt là QTDND yếu kém. Triển khai thanh tra chéo QTDND tại các địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố khác theo hướng dẫn của NHNN.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giám sát vi mô đối với hệ thống QTDND và các chi nhánh TCTD trên địa bàn để kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro, sai phạm. Xử lý nghiêm theo quy định đối với những QTDND, chi nhánh TCTD có vi phạm, đặc biệt là các vi phạm đã được cảnh báo, vi phạm tái diễn hoặc chậm khắc phục, bảo đảm tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, hướng dẫn của NHNN VN về công tác cấp phép, thanh tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; cảnh báo về tình hình hoạt động đối với các TCTD trên địa bàn; tổ chức tập huấn các quy định về phòng, chống rửa tiền.

* Các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện tốt vai trò trung tâm thanh toán của hệ thống ngân hàng trên địa bàn, vận hành chính xác, hiệu quả các hệ thống thanh toán; đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt về giá trị và cơ cấu mệnh giá cho các TCTD, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của NHNN Việt Nam về an toàn kho quỹ; tăng cường kiểm tra, giám sát tại đơn vị và các TCTD trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, giảm thiểu các rủi ro mất an toàn kho quỹ.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực ngoại hối, thị trường vàng đối với tổ chức, DN trên địa bàn theo tinh thần Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và các văn bản liên quan về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

- Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Chủ động thông tin, báo cáo giải trình các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND, Ủy ban mặt trận tổ quốc; tham gia các đợt tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND để trực tiếp giải đáp, xử lý những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí về các cơ chế chính sách của NHNN và kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, tạo sự đồng thuận của các cơ quan, DN, người dân.

2.2. Đối với các TCTD trên địa bàn

* Tổ chức triển khai chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng:

- Tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế thông qua việc phát triển sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình huy động, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng... Chấp hành nghiêm túc quy định của TW về lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ; niêm yết công khai lãi suất huy động, lãi suất cho vay tại trụ sở Chi nhánh, Phòng giao dịch của đơn vị... đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong công tác huy động vốn giữa các TCTD và thanh khoản hệ thống ngân hàng trên địa bàn.

- Thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, các chương trình kinh tế trọng điểm của Chính phủ, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phù hợp với định hướng của Ngành, mục tiêu phát triển KTXH của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Bố trí nguồn vốn cho vay phục vụ đời sống, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Tích cực phối hợp với NHNN Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất triển khai hiệu quả, thiết thực chương trình kết nối ngân hàng – DN.

- Thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của NHNN Việt Nam về lãi suất, phí theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí; thực hiện tốt các biện pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, miễn giãm lãi vay,... chia sẻ khó khăn, hỗ trợ DN, hộ sản xuất phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch với ngân hàng.

- Xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi người dân gặp khó khăn do các nguyên nhân chính đáng chưa thể trả được nợ đúng hạn, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng thuận lợi, hạn chế người dân tìm đến tín dụng đen.

* Tập trung hoàn thành Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020:

- Các chi nhánh NHTM tăng cường xử lý nợ xấu theo Phương án và chỉ đạo của Hội sở chính. Hệ thống QTDND triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt. Điều chỉnh tổ chức, hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ nguyên tắc hợp tác xã.

- Tập trung rà soát việc phân loại nợ, bảo đảm phản ánh đúng chất lượng khoản vay, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. Chủ động nhận diện các khoản nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu để có các giải pháp ngăn chặn nợ xấu phát sinh. Đánh giá khả năng thu hồi, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ xấu để có các giải pháp xử lý hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường.

- Tích cực triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu, đặc biệt là các giải pháp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH114, trong đó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Tòa án và cơ quan Thi hành án để tiến hành khởi kiện, phát mại tài sản bảo đảm đối với những khách hàng có nợ xấu không còn khả năng trả nợ, không hợp tác trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với các khoản nợ,... 

* Phòng, chống ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng:

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính.

- Tăng cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động của TCTD, đặc biệt là hoạt động tín dụng. Tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng của cá nhân và đơn vị liên quan.

* Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán:

- Tiếp tục tổ chức, triển khai có hiệu quả Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020, đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.

- Tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ, trang bị hệ thống máy ATM, POS; phát triển sản phẩm, dịch vụ thanh toán, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ trả lương qua TK, thanh toán qua thẻ, thanh toán qua mạng và các sản phẩm TTKDTM khác, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu sử dụng dịch vụ của nền kinh tế...

- Chủ động, tích cực phối hợp triển khai cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng thanh toán điện tử phục vụ cho việc cung cấp dịch  vụ công, các lĩnh vực như chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thanh toán tiền điện, học phí, viện phí,...

* Các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo; cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin cần thiết phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, NHNN VN, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Tăng cường công tác thông tin truyền thông, quảng bá hoạt động, kết quả của đơn vị; Phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực cùng với NHNN Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để triển khai có kết quả hoạt động thông tin, truyền thông của ngành Ngân hàng; Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể, động viên cán bộ, nhân viên cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo tình hình công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2019, kế hoạch năm 2020 của ngành Ngân hàng Thái Bình, NHNN Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình báo cáo Ban hội nhập kinh tế quốc tế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình theo quy định./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.801
Hôm qua : 19.402
Bài viết được quan tâm