• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng xã hội học tập

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng XHHT và của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, Ban chỉ đạo xây dựng XHHT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định 89 của thủ tướng Chính phủ và 1 năm triển khai Đề án xây dựng "Xây dựng XHHT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đến năm 2020".

Giám đốc TT HTCĐ phường Trần Lãm - TP Thái Bình phát biểu tham luận tại Hội nghị

Báo cáo sơ kết của Ban chỉ đạo xây dựng XHHT đã nêu rõ: Sau khi có Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo đã tham mưu cho UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có các văn bản chỉ đạo cụ thể: Công văn 404/UBND hướng dẫn triển khai quyết định 89, Quyết định 3048/UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về kiện toàn Ban chỉ đạo, Quyết định 1390/UBND về việc phê duyệt "Đề án xây dựng XHHT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến năm 2020", Kế hoạch công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng XHHT của Ban chỉ đạo. Kế hoạch 90 của Ban chỉ đạo triển khai Đề án 281 của chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020". Đồng thời với việc ban hành các văn bản, Ban chỉ đạo đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện tới các thành viên ban chỉ đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các huyện, thành phố, các đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy.

Các ngành có Đề án thành phần đã tích cực triển khai theo nhiệm vụ được giao về xây dựng XHHT. Ngành giáo dục - đào tạo đã phát triển hệ thống giáo dục tương đối hoàn chỉnh từ giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Trung học đến hệ thống đào tạo và dạy nghề, giáo dục thường xuyên. Các TTHTCĐ trong toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất mỗi năm đã huy động được trên dưới 1,5 triệu lượt người dân tham gia học tập các chuyên đề. Hội khuyến học bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã  chủ động tham mưu cho UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Ban chỉ đạo triển khai Quyết định 89, 281 của Chính phủ và hoàn thành việc thí điểm mô hình: Gia đình học tập - Dòng họ học tập - Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập giai đoạn 2014 - 2015 theo Đề án 281 của chính phủ ở 16 xã điểm, 96 gia đình, 32 dòng họ, 32 thôn, tổ dân phố và 31 cơ quan đơn vị thuộc 8 huyện, thành phố, 5 đảng ủy khối: Sở Thông tin - truyền thông, Sở văn hóa thể thao du lịch, Sở lao động thương binh - xã hội, Liên đoàn lao động bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đều đã xây dựng được chương trình, kế hoạch thực hiện. Đề án thành phần theo Quyết định 89 của Chính phủ và triển khai thực hiện phong trào học tập suốt đời trong các địa bàn, các đối tượng, bước đầu đạt kết quả tốt.

Công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng XHHT, tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Kết quả 1 năm triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng XHHT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến năm 2020": Công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục đều đạt và vượt mục tiêu. 90% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, 100% cán bộ, công chức cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cấp huyện, cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo chuẩn quy định, 65% người lao động nông thôn được tham gia học tập, cập nhật kiến thức chuyển giao công nghệ mới, 85% công nhân lao động được qua đào tạo nghề. Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp và người dân bước đầu được triển khai có kết quả, đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh của cá nhân và cộng đồng.

Tuy vậy nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về học tập suốt đời và XHHT còn bất cập so với yêu cầu của quyết định 89 và 281. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, gia đình, dòng họ, cộng đồng chưa tạo được nhiều điều kiện và cơ hội cho mọi người được học tập, nên chưa tạo ra một phong trào mạnh mẽ thường xuyên, liên tục, rộng khắp.

Trong những năm tới Ban chỉ đạo xây dựng XHHT các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp chủ yếu là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và sự tham gia của toàn xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng XHHT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và XHHT. Tăng cường các thiết chế giáo dục ngoài n hà trường như gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, điểm Bưu điện xã, câu lạc bộ... Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của người dân. Phát huy và hưởng ứng tuần để học tập suốt đời hàng năm của UNESSCO trong các tầng lớp nhân dân và Đẩy mạnh phương thức học tập từ xa, học qua mạng. Triển khai tích cực các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời và xây dựng được cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng XHHT . Triển khai nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và cộng đồng học tập xã, phường theo thông tư 44 của Bộ giáo dục và đào tạo. Phấn đấu xây dựng Thái Bình sớm trở thành "Tỉnh học tập" vào năm 2020.


Tác giả: Đặng Văn Cao
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2015

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 136
Hôm qua : 26.633
Bài viết được quan tâm