• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 90 năm xây dựng và phát triển

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2020)

-------

ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH 90 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Là một trong số ít đảng bộ được thành lập sớm trong cả nước, 90 năm qua, Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã lãnh đạo Nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giành được những thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng cả nước, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam ta.

Ngay từ giữa những năm hai mươi của thế kỷ XX, một số thanh niên yêu nước của quê hương Thái Bình như Nguyễn Công Thu, Nguyễn Danh Thọ, Nguyễn Danh Đới, Nguyễn Tường Loan, Vũ Trọng... đã lên đường sang Quảng Châu học lớp huấn luyện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giảng dạy. Đầu năm 1927, hai chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập ở Trường tư thục Minh Thành và làng Trình Phố. Sau đó, các chi bộ thanh niên phát triển ở hầu khắp các huyện trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cùng với việc xây dựng về tổ chức, công tác huấn luyện, tuyên truyền, tập dượt cho quần chúng tham gia đấu tranh được đẩy mạnh. Tỉnh bộ Thanh niên cũng chỉ đạo lập ra các nông đoàn, thanh niên đoàn, học sinh đoàn, phụ nữ đoàn… để tập hợp mọi tầng, giới trong xã hội dưới ngọn cờ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Những hoạt động tích cực của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là sự chuẩn bị chín muồi về tư tưởng và tổ chức cho việc ra đời của Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Thái Bình.

Cuối tháng 6 năm 1929, tại số nhà 9, ngõ 1, phố Duyn-pích-kê, Thị xã Thái Bình (nay là phố Vọng Cung, thành phố Thái Bình), Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Thái Bình tổ chức cuộc họp bất thường để bàn việc thành lập Đảng bộ. Sau khi nghe thông báo về việc thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, Hội nghị tuyên bố giải tán tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đồng thời bàn kế hoạch thành lập các chi bộ Đảng. Hội nghị cũng quyết định chuyển Ban Chấp hành Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành Ban Tỉnh uỷ của Đảng bộ. Hội nghị nhất trí bầu đồng chí Tống Văn Phổ làm Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Thái Bình. Sau khi thành lập, Đảng bộ không ngừng củng cố lại tổ chức và phát triển lực lượng về các địa phương trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Có thể khẳng định, Thái Bình là một trong những điểm sáng đầu tiên trong buổi bình minh của lịch sử cách mạng Việt Nam. Thái Bình vinh dự có những người con quê hương tham gia lớp tiền bối của Đảng, như Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Công Thu, Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Danh Đới, Đặng Châu Tuệ,… Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã tham gia Hội nghị thành lập Đảng, sau đó, đồng chí được Trung ương Đảng cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ.

Vừa mới thành lập, Đảng bộ Thái Bình đã phát động, lãnh đạo phong trào cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, điển hình là 2 cuộc biểu tình của nông dân Duyên Hà - Tiên Hưng (1-5-1930) và cuộc biểu tình của nông dân Tiền Hải (14-10-1930). Là địa phương có phong trào mạnh nhất ở Bắc Kỳ (theo đánh giá của Thường vụ Trung ương), Thái Bình đã có đóng góp quan trọng trong phong trào cách mạng 1930-1931, khẳng định trên thực tế vai trò lãnh đạo của Đảng ngay khi ra đời.

Thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936-1939), Xứ ủy Bắc kỳ đánh giá: Thái Bình có phong trào mạnh nhất so với các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất vùng nông thôn ở Bắc kỳ.

Trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng, Đảng bộ Thái Bình đã trải qua nhiều đợt khủng bố ác liệt của kẻ thù. Các Ban Tỉnh ủy kế tiếp nhau được thành lập và liên tục bị địch bắt hoàn toàn, song tinh thần cách mạng vẫn luôn sục sôi và khi có điều kiện lại bùng lên thành phong trào mạnh mẽ. Đầu năm 1945, Ban Tỉnh ủy vừa được tái lập đã kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, sáng tạo, đón đúng thời cơ, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. 

Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Thái Bình dồn sức khắc phục hậu quả của nạn đói kinh hoàng đang diễn ra, ổn định đời sống nhân dân, thực hiện chống giặc "dốt", đối phó hiệu quả với thù trong giặc ngoài, củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống xâm lược.

Khi cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong thời kỳ đầu, Thái Bình trở thành căn cứ kháng chiến và hậu phương an toàn của quân và dân đồng bằng Bắc Bộ. Với hơn 4 năm tích cực chuẩn bị những tiền đề cơ bản vững chắc cả về vật chất và tinh thần, từ năm 1950, Thái Bình chủ động bước vào cuộc chiến đấu trực tiếp, trường kỳ gian khổ chống giặc Pháp càn quét, chiếm đóng. Bám sát thực tế chiến tranh, phát huy thế mạnh của chiến tranh nhân dân, vận dụng quy luật lấy yếu đánh mạnh, quân và dân Thái Bình kiên cường bám đất, bám làng, giành dân, nắm tề, từng bước dồn địch vào thế bị vây hãm và phải rút chạy khỏi địa bàn.

Trong suốt thời kỳ kháng chiến, nhất là trong những giai đoạn khó khăn, cam go ác liệt nhất, Thái Bình vẫn luôn là hậu cứ vững chắc của quân và dân đồng bằng Bắc bộ, nơi đứng chân vững chắc của một số cơ quan của Khu 3 và của một số địa phương bạn. Thái Bình đã huy động đáng kể sức người, sức của cho chiến trường cả nước, chủ yếu là cho chiến trường chính Bắc Bộ, bổ sung cho bộ đội chủ lực với quân số tương đương 3 đại đoàn, huy động 10 triệu ngày công phục vụ chiến đấu, cung cấp cho Trung ương và các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất bạn hàng chục vạn tấn lương thực. Thái Bình xứng đáng với danh hiệu "Quân dân một lòng tiêu diệt địch" và vinh dự có nữ anh hùng đầu tiên của lực lượng vũ trang cả nước (đồng chí Nguyễn Thị Chiên). 

Từ năm 1954 miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Thái Bình bắt tay vào công cuộc lao động trong hòa bình với những nhiệm vụ đặt ra hết sức khó khăn: Khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh và thiên tai liên tiếp; xây dựng nền tảng vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội và quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; tham gia xây dựng, củng cố vững chắc hậu phương lớn miền Bắc và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; chi viện tối đa sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thái Bình luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, trở thành điểm sáng ở miền Bắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đi đầu trên nhiều lĩnh vực, là minh chứng thuyết phục về tính đúng đắn đường lối của Đảng qua việc quán triệt nghiêm túc, vận dụng cụ thể và sáng tạo tại địa phương. Kinh tế phát triển tương đối toàn diện, điển hình là trong nông nghiệp. Tính đến năm 1975, tổng sản lượng lương thực tăng gấp 2 lần, chăn nuôi tăng gần 3 lần so với năm 1954. Quan hệ sản xuất mới được xây dựng và củng cố. Đời sống văn hóa - xã hội phát triển mạnh mẽ. Cơ sở vật chất kỹ thuật được kiến thiết một bước cơ bản, làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn nghèo nàn, lạc hậu trước đây.

Ngay trong khói lửa chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng lao động nam giới được huy động cho chiến trường, lao động còn lại ở địa phương chiếm từ 70-75% là nữ, nhưng Thái Bình luôn dẫn đầu năng suất lúa toàn miền Bắc, đạt bình quân 5 tấn/ha năm 1966, 6 tấn/ha năm 1972, 7 tấn/ha năm 1974. "Quê hương 5 tấn" Thái Bình là niềm tự hào, là biểu tượng về tinh thần nỗ lực thi đua lao động sản xuất nông nghiệp của cả miền Bắc khi đó. Với tinh thần "Thái Bình dốc lòng chi viện cho tiền tuyến", mặc dù chỉ chiếm 5% diện tích canh tác của miền Bắc, Thái Bình luôn đóng góp cho Nhà nước từ 10 - 12% tổng lượng lương thực huy động của miền Bắc.

Hưởng ứng lợi kêu gọi của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh động viên cả nước lên đường chống đế quốc Mỹ xâm lược, từ năm 1965 đến 1975, Thái Bình đã động viên 18% dân số lên đường tòng quân, đi Thanh niên xung phong làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, năm cao nhất (1968) tới hơn 23.000 người. Thái Bình là bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có tỷ lệ tuyển quân so với dân số cao nhất miền Bắc.

Khi đế quốc Mỹ dùng không quân và hải quân phong tỏa, đánh phá miền Bắc, với phong trào "toàn dân đánh giặc", quân và dân Thái Bình đã bắn rơi 44 máy bay, bắn cháy 4 tầu chiến của địch, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và của cải, cùng toàn miền Bắc "chia lửa" với chiến trường miền Nam, góp phần bảo vệ vững chắc hậu phương xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm 1975 - 1986, Thái Bình nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời làm tròn nghĩa vụ hậu phương trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thái Bình tiếp tục là điểm sáng của cả nước trong xây dựng mô hình cấp huyện, đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất lớn, chi viện nhân lực tới khai phá các vùng kinh tế mới theo chủ trương của Nhà nước, ổn định đời sống nhân dân trong hoàn cảnh nền kinh tế - xã hội của đất nước lâm vào khủng hoảng sâu sắc.

Thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, bằng những chủ trương, giải pháp tích cực, bước đi thích hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, Đảng bộ Thái Bình thể hiện rõ quyết tâm đổi mới, tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, lợi thế của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh, tương đối toàn diện và chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực. Các hoạt động văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, hiện tượng để xảy ra mất ổn định trên phạm vi rộng trong những năm 1997-1998 đã được Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình tập trung cao độ để khắc phục dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị. Qua đây, Thái Bình đã nghiêm túc rút ra những kinh nghiệm quý báu, nhất là kinh nghiệm về tăng cường kỷ luật trong Đảng, kỷ cương xã hội trên cơ sở mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm túc, thực chất phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Với bản lĩnh của một đảng bộ và nhân dân đã có bề dày truyền thống cách mạng, Đảng bộ Thái Bình đã vượt lên những yếu kém, khó khăn trong những năm 1997-1998.

Bước vào thế kỷ XXI, Thái Bình đẩy nhanh, mạnh mẽ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững, chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hội nhập toàn diện với nền kinh tế cả nước và với kinh tế quốc tế. Thái Bình không chỉ khẳng định truyền thống của một vùng kinh tế nông nghiệp đang chuyển mạnh sang nông nghiệp chất lượng cao, mà các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, kinh tế biển,… đều có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Trong những năm gần đây, đặc biệt năm 2019 là năm thứ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen; song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 10,3% so với năm 2018, vượt kế hoạch năm đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước tăng 14%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực.

Trong sản xuất nông nghiệp, cơ cấu giống lúa và phương thức gieo cấy tiếp tục chuyển dịch; chương trình xây dựng cánh đồng lớn, liên kết sản xuất và tiêu thụ trong nông nghiệp được mở rộng. Thực hiện tốt các giải pháp phòng chống, dập dịch và khắc phục thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra; đồng thời, triển khai các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển ổn định. Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được triển khai tích cực, chủ động. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được tăng cường.

Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện. Đến nay, có 100% số xã và huyện trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; trong đó 263/263 xã và 4/7 huyện đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia (có 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao); 3 huyện còn lại đang trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được chú trọng quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm còn 2,85%. Quân sự, quốc phòng được tăng cường; đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đảm bảo yêu cầu đề ra; thực hiện tốt việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; không có tội phạm có tổ chức, băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; vi phạm trật tự an toàn xã hội giảm 8,8%; tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; chỉ đạo sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập và triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Trung ương. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và đã triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện, tạo thuận lợi, giảm thời gian cho doanh nghiệp và người dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng và có nhiều đổi mới. Công tác tư tưởng được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo. Đã kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); Giờ học toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chuyên đề  “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; duy trì nền nếp công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác quản lý, sử dụng thông tin và đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ tập trung tiếp tục thực hiện các kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; triển khai xây dựng vị trí việc làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý; hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; chỉ đạo, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chính sách cán bộ, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Các cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng uỷ xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm tra 4 nội dung theo Quy định số 20, 21-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đã chỉ đạo, thực hiện khảo sát việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 06 cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị số 33-CT/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị; ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; đã thực hiện nền nếp việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.

Công tác dân vận tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế giám sát và phản biện xã hội được chú trọng. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác nhân quyền tập trung kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo thực hiện đúng pháp luật; kịp thời giải quyết một số vụ việc về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; tập trung xây dựng tổ chức, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên, các hoạt động dạy nghề, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khoa học - kỹ thuật; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; tham gia giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Mặt trận Tổ quốc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Hội Liên hiệp Thanh niên bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với những thành tích, đóng góp, hy sinh to lớn và đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ, Nhân dân, các lực lượng vũ trang bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và các ban, bộ ngành Trung ương trao tặng nhiều phần thưởng và các danh hiệu cao quý. Đến nay, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 332.827 người được Nhà nước ghi nhận có công với cách mạng, trong đó có 916 người được công nhận là cán bộ Lão thành cách mạng; 258 người được công nhận là cán bộ Tiền khởi nghĩa; trên 5 nghìn bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; gần 50 nghìn gia đình có công với nước; trên 50 nghìn người con quê hương đã hy sinh; 32 nghìn thương binh, bệnh binh đã hiến dâng một phần xương, máu; 6.000 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; trên 100 tập thể, gần 100 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động.

*

*            *

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam!

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 679
Hôm qua : 26.633
Bài viết được quan tâm