• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III năm 2018

Theo Báo cáo của Tỉnh ủy Thái Bình, quý III năm 2018 các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt kết quả quan trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quân sự, quốc phòng được giữ vững.

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và việc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

          Quý III năm 2018 các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền 21 Luật được Quốc hội khóa 13,14 thông qua có hiệu lực trong năm 2018 và nhiều chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan tới đời sống của các tầng lớp nhân dân. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chủ yếu đã được áp dụng như tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua biên soạn, phát hành các tài liệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...Thông qua các hình thức tuyên truyền đã góp phần tích cực nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

          Công tác quân sự, quốc phòng và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

          Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và các tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị, phần tử xấu; bảo đảm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong mọi tình huống.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nội chính đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội. Đảng ủy Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm soát chủ quyền lãnh thổ, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn 08 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và lạm việc tại địa phương; tăng cường lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra tập trung đông người, tuần hành, gây rối trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9; giải quyết ổn định 02 vụ đình công, không để xảy ra đình công tại một số nơi...thực hiện tốt công tác điều tra, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và các vị phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; tấn công mạnh các ổ nhóm tội phạm, cướp giật, trộm cắp, lừa đả tài sản; tội phạm tệ nạn xã hội...

Ban Cán sự đảng Viện Kiểm soát nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức 18 phiên tòa lưu động, thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành 26 kiến nghị, 03 kháng nghị yêu cầu các cơ quan chấn chỉnh, khắc phục vi phạm. Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án theo quy định của pháp luật; chất lượng xét xử được nâng lên, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, không có trường hợp xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Cục Thi hành án dân sự bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã lãnh đạo, chỉ đạo thi hành xong 3.560 việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 73,8%, tăng 1,07% so với cùng kỳ năm 2017) và thi hành xong 62.694.349.000 đồng; thi hành xong hoàn toàn 07 việc/80 việc phải thi hành đối với khoản nợ của tổ chức tín dụng với số tiền 42.522.305.000 đồng, đình chỉ  1.690.022.000 đồng; đã thi hành xong 1.443 vụ việc phải thi hành (đạt khoảng 69,8%) và 9.049.229.000 đồng (đạt khoảng 56,7%) về án của người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù thu các khoản tiền, tài sản mà người phải thi hành án, thân nhân của người phải thi hành án nộp để thi hành án.

Đảng ủy Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến 36 dự thảo văn bản; thẩm định 09 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cấp 2.095 phiếu lý lịch tư pháp; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã thực hiện ký 58 hợp đồng, thực hiện xong 38 vụ việc; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã thực hiện 119 vụ việc tại trụ sở.

Công tác phòng chống tham nhũng

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2 – Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về xử lý đối với 03 vụ việc, 01 vụ án và một số kiến nghị khác, đến nay các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ bản đã thực hiện xong các kiến nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn rà soát và tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017 tại 06 địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Thanh tra bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai 31 cuộc thanh tra hành chính và 93 cuộc thanh tra tại 290 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị, xử lý sai phạm kinh tế 20.732 triệu đồng; quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính 1.640 triệu đồng.

Quý III năm 2018 các cấp, các ngành trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiếp 948 lượt đoàn, 2.691 lượt người đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo với 748 vụ việc (giảm 1.023 lượt người so với cùng ký). Các cấp, cách ngành đã tiếp nhận 1.380 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tăng 446 đơn so với cùng kỳ năm 2017. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý 130 đơn, đã xử lý 130/130 đơn, đạt tỷ lệ 100%.


Tác giả: Quang Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2018

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.433
Hôm qua : 22.034
Bài viết được quan tâm