• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Sơ kết 10 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019

Chiều ngày 05/10/2018 tại Trung tâm Hội nghị bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. Dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các địa phương trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; đại diện các tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân 10 năm qua.

Báo cáo tại Hội nghị, đại tá Trần Viết Doanh – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nêu rõ: Giai đoạn 2009-2019 các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” trên phạm vi toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và ở khu vực biên giới biển, thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo việ chủ quyền an ninh biên giới; tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực.

Trong quá trình thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” ở các cấp đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và sáng tạo trong việc phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Mối quan hệ đoàn kết quân dân, toàn kết tuyến trước, tuyến sau ngày càng gắn bó; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất với việc tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới ngày càng được nâng cao đã góp phần giảm bớt những khó khăn về vật chất và tinh thần cho quân dân biên giới, kịp thời động viên, khích lệ nhân dân và cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới yên tâm, gắn bó và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc.

10 năm qua, Bộ chỉ huy BĐBP bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã phát huy tốt vai trò làm nòng cốt chuyên trách trong quản lý nhà nước về biên giới, tổ chức tuần tra trên bộ 6.102 lượt/29.610km/19.845 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, tuần tra trên cửa sông, trên biển 10.020 lượt/27.045 hải lý/5.924 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia; làm thủ tục nhập khẩu trên 1,2 triệu tấn hàng hóa; phát hiện, xử lý 182 vụ vi phạm về quản lý biên giới. Trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, quần chúng nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng 1.689 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới.

Hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã thực sự trở thành nền nếp, thường xuyên, nhất là nhân dân ở khu vực biên giới biển. Từ kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 đã có 01 tập thể và 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 92 tập thể, 426 cá nhân được Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khen thưởng.

Tại Hội nghị, đại diện một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát biểu tham luận về kết quả thực hiện 10 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Từng cấp, từng ngành, từng lực lượng phải có chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Hai là, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh; nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương.

Ba là, tiếp tục xây dựng lực lượng BĐBP và các lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, chính quy, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Bốn là, tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể với các đơn vị BĐBP và địa phương khu vực biên giới. Đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục các văn bản về quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Phát động sâu rộng trong các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tuyến sau có những việc làm cụ thể, thiết thực hướng về biên giới, tham gia xây dựng các công trình, ủng hộ vật chất, tinh thần cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trên biên giới.

Năm là, hằng năm, vào dịp ngày 03/3 cùng với việc tổ chức sơ kết phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, các địa phương, cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể cần tổ chức thực hiện tốt các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” ; rút kinh nghiệm, đề ra nội dung, biện pháp thực hiện hiệu quả trong những năm tiếp theo và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Cũng tại Hội nghị, 70 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được tặng kỷ niệm chương của Bộ Tư lệnh BĐBP bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 


Tác giả: Quỳnh Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2018

Năm 2017

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.433
Hôm qua : 22.034
Bài viết được quan tâm