• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Thông báo về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

1. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, để thuận tiện cho cán bộ nhân dân và các cơ quan doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thông báo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014) và Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 Quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam và 16 biểu mẫu thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh: Tờ khai (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước); Đơn trình báo mất hộ chiếu (Dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước); Tờ khai (Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài); Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (Dùng cho người nước ngoài); Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (Dùng cho người nước ngoài); Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú; Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam); Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực; Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; Đơn xin thường trú (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam); Tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (Dùng cho người nước ngoài đang thường trú tại Việt Nam); Đề nghị cấp phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài; Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới; Giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới; Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

2.  Để đảm bảo chất lượng ảnh làm hộ chiếu phục vụ cho việc truyền phôi ảnh về Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để phun ảnh vào hộ chiếu được đẹp, nét, đúng kỹ thuật. Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức chụp ảnh cho cán bộ và nhân dân đến làm thủ tục xin cấp hộ chiếu tại phòng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu của Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

/CuteUpload/TinTuc/File/file2.PDF

/CuteUpload/TinTuc/File/luatXNC.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA10_Danhsachdenghicapgiaymienthithuc.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA11_GiaybaolanhchonguoinuocngoaithuongtrutaiVietNam.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA12_donxinthuongtruchonguoinuocngoai.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA13_tokhaicapdoi_caplaithethuongtru.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA14_congvancapgiayvaokhuvuccam.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA14_congvancapgiayvaokhuvuccam.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA15_donxinphepchothannhan.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA1_tokhaidenghicapthithuc.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA2_XincongvannhapcanhVietnam.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA3_donbaolanhchothannhanXNC.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA5_tokhaicapvisathithuc.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA6_ Congvandenghicapthetamtruchonguoinuocngoai.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA7_Donbaolanhcapthetamtruchonguoinuocngoai.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA8_Tokhaidenghicapthetamtruchonguoinuocngoai.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/NA17_phieukhaibaotamtruchonnn.pdf

/CuteUpload/TinTuc/File/thongtu53.pdf
Tin liên quan
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 16
Hôm nay : 5.317
Năm 2020 : 472.315