• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Mới đây, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Dự thảo gồm 03 chương 13 điều.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc và nội dung thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; những việc Công an nhân dân (CAND) phải công khai trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; những việc nhân dân tham gia ý kiến và trách nhiệm tham gia vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; những việc nhân dân giám sát CAND trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.  

Đối tượng áp dụng của Thông tư, gồm: Sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Công an nhân dân (sau đây viết gọn là CAND), Công an các đơn vị, địa phương và Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

* Những việc phải công khai trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được quy định tại Điều 5, gồm:

- Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính.
- Công tác đăng ký, cấp biển số xe.
- Công tác chỉ huy, điều khiển giao thông.
- Công tác giải quyết tai nạn giao thông.

* Điều 7 quy định về những việc nhân dân tham gia ý kiến về hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, theo đó, nhân dân được tham gia ý kiến về những nội dung sau:

- Tham gia ý kiến về chủ trương, biện pháp và sáng kiến góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
- Tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với các văn bản phải lấy ý kiến của nhân dân theo quy định của pháp luật).
- Tham gia ý kiến về lề lối, thái độ, tác phong khi làm nhiệm vụ của CAND.
- Đề nghị biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt; phản ánh, kiến nghị xử lý theo quy định các trường hợp CAND thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật khi làm nhiệm vụ.

* Điều 10 quy định về những việc nhân dân giám sát CAND trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gồm những việc sau:

- Việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
- Việc chấp hành Điều lệnh, thái độ, tác phong của CAND khi làm nhiệm vụ.
- Việc nhân dân giám sát CAND thực hiện các quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật.

* Hình thức giám sát của nhân dân được quy định tại Điều 11, theo đó, căn cứ đặc điểm, tính chất và nội dung giám sát, các cơ quan, đơn vị, cá nhân áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức sau đây:

- Thông qua các thông tin công khai của CAND và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng.
- Thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật.
- Thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với CAND.
- Thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (đường link: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

 

Văn bản liên quan:

Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 13
Hôm nay : 1.101
Năm 2020 : 489.774