• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an Thái Bình: Khối Công an huyện, thành phố tổ chức ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020

Chiều ngày 20/2/2020, Khối thi đua Công an huyện, thành phố - Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” năm 2019, ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020. Đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất dự, chỉ đạo.

Năm 2019, các đơn vị Khối thi đua Công an huyện, thành phố đã bám sát chỉ đạo của Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, chương trình hành động của Khối để triển khai, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Các đơn vị trong Khối đã triển khai, tổ chức tốt phong trào thi đua do Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Khối phát động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, xã hội, từ thiện.

Với thành tích đạt được, năm 2019 Khối Công an huyện, thành phố có 5 đơn vị đạt danh hiệu "đơn vị Quyết thắng", trong đó Công an thành phố Thái Bình được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, trên 150 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, Khối thi đua Công an huyện, thành phố đã thông qua chương trình hành động và tổ chức ký kết giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và tổ chức bàn giao đơn vị Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua năm 2020.

Đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Khối Công an huyện, thành phố năm 2020

Khối Công an huyện, thành phố tổ chức ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ghi nhận, đánh giá cao thành tích và kết quả đạt được trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2019 của Khối Công an các huyện, thành phố. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Khối thi đua cần tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc", gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chỉ thị số 04 của Bộ Công an về “Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Đề án 03 của Ủy ban Nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, đoàn thể, quần chúng và sự giúp đỡ, giám sát của cán bộ, nhân dân. Gắn kết phong trào thi đua với các đợt sinh hoạt chính trị và phong trào thi đua do địa phương phát động; chú trọng xây dựng, nhân rộng, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong phong trào thi đua./.


Tác giả: Bùi Thành (Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất)
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 1.176
Năm 2020 : 489.849