• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 25/9/2019 của Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã xây dựng Kế hoạch số 2042/KH-CAT-PV01 triển khai thực hiện.

            1. Kế hoạch được xây dựng và triển khai thực hiện nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung của Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động của toàn lực lượng Công an trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

            Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, kết hợp làm tốt công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và quản lý người nghiện ngoài xã hội, không để gây ra các vụ phạm tội nhằm giảm cầu, giảm tác hại của ma túy. Triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn làm giảm nguồn cung; giải quyết cơ bản không để phát sinh điểm, tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

            Nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, cấp ủy, tổ chức Đảng, Thủ trưởng, Lãnh đạo các đơn vị, Công an huyện, thành phố; huy động sự vào cuộc, tham gia của các lực lượng Công an trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

            2. Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, lãnh đạo Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất yêu cầu các đơn vị, công an huyện, thành phố:

            - Quán triệt sâu rộng những nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới của Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên mở các đợt cao điểm, triển khai các kế hoạch chuyên đề, huy động lực lượng đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, đồng thời tăng cường phối hợp có hiệu quả công tác kiểm soát ma túy theo chỉ đạo của Bộ Công an.

             Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, huyện, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tập trung vào nhóm các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy, giáo dục học đường về sự nguy hại và hiểm họa của ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: cần sa, ketamin, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”,…Thường xuyên cập nhật và phổ biến tác hại của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy mới, ma túy tổng hợp và phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy; phản ánh các hoạt động phòng, chống ma túy của các cấp, các ngành, đoàn thể, nêu gương người tốt, việc tốt, và những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng chống ma túy.

            Chủ động tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, đề ra các giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và tổ chức triển khai sâu rộng đến các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện các giải pháp về phòng, chống và kiểm soát ma túy; hàng năm trong nội bộ phải có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý báo cáo tình hình và kiến nghị đề xuất về thực hiện công tác phòng, chống ma túy; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy như: tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; kẻ, vẽ băng rôn, khẩu hiệu, căng treo panô, áp phích; tuyên truyền thông tin lưu động, trưng bày bảng ảnh các loại cây chứa chất ma túy, các loại ma túy tổng hợp mới…để cán bộ, nhân dân nhận biết, phát hiện, phòng, chống; tập huấn hướng dẫn kỹ năng, biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu tác hại do ma túy gây ra.

            Tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy trong đó chú trọng vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể trực thuộc tại địa phương; phối hợp ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy; củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình xã, phường, tổ dân phố, cụm dân cư, cơ quan – doanh nghiệp, trường học, dòng họ…an toàn về ma túy; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép và trồng cây có chứa chất ma túy; duy trì hòm thư tố giác tội phạm, huy động các lực lượng ở cơ sở tổ chức tuần tra kiểm soát, bao vây, phong tỏa các tụ điểm, điểm bán lẻ, tiêm chích ma túy…ngăn chặn không để chúng có điều kiện hoạt động.

            - Tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, quản lý và kiểm soát tiền chất. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tập trung vào nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, karaoke,…Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở cố tình vi phạm. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, trao đổi, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc, chứa chấp mại dâm, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không để hình thành các tụ điểm, điểm phức tạp về trật tự xã hội.

            Tham mưu thực hiện có hiệu quả Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo Quyết định 1460/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; chủ động có kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; tập trung kiểm soát các hoạt động sản xuất, bảo quản, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng, nhập khẩu chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế theo hướng quản lý đến người dùng cuối cùng, người quản lý trực tiếp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết không để tội phạm lợi dụng để sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

            Phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, quản lý người nước ngoài thuê, mua địa điểm lưu trú, ủy thác đầu tư…liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu tại Việt Nam, chủ động phát hiện, khắc phục sơ hở, không để tội phạm lợi dụng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó chú ý các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu đồ gỗ, thiết bị điện tử, nông sản, hạt nhựa, trà, sắt phế liệu…

            Chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường, thị trấn tăng cường nắm tình hình địa bàn, rà soát, phát hiện các vụ việc trồng cây chứa chất ma túy, kịp thời thu giữ cây chứa chất ma túy, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Chú ý các địa bàn như bãi ven sông, các cồn, các gia đình ở khu vực hẻo lánh, các địa bàn có nhiều người làm ăn tại các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất miền núi.

            - Tăng cường phối hợp trao đổi với các đơn vị trong và ngoài bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phát hiện các nguồn cung cấp ma túy vào địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh, triệt phá, đánh trúng, đánh đúng các đường dây, tổ chức, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tuyến, liên bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, xuyên quốc gia có liên quan chủ yếu đến địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Phối hợp, hỗ trợ công an các huyện, thành phố đấu tranh triệt phá, giải quyết các đường dây hoạt động liên huyện, các điểm, t điểm ma túy phức tạp mà địa phương đã tập trung đấu tranh nhưng chưa triệt phá được, nhất là các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức trái phép chất ma túy trong quán bar, karaoke.

            Phối hợp đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, liên huyện, liên xã liên quan trực tiếp đến địa bàn; các điểm, tđiểm hoạt động về ma túy gây bức xúc. Đối với Công an các huyện biên giới biển cần tăng cường phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng đấu tranh, xử lý các đường dây, tổ chức, đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên khu vực biên giới biển. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án về ma túy; chủ động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp chọn một số vụ án điểm để đưa ra xét xử lưu động tại các địa bàn phức tạp phục vụ công tác tuyên truyền và răn đe, trấn áp tội phạm.

            - Thường xuyên rà soát, thống kê chính xác người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, trên cơ sở đó tham mưu đề xuất các giải pháp tập trung ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Tăng cường lập hồ sơ đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với chính quyền, ban, ngành địa phương có biện pháp quản lý và hỗ trợ người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

            - Thường xuyên rà soát, nắm tình hình thực trạng nguồn nhân lực, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tổ thức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị, pháp luật cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống và kiểm soát ma túy tại địa bàn cơ sở xã, phường, huyện, thành phố.

            Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất yêu cầu các đơn vị, Công an huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và những nội dung, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở từng đơn vị, địa phương, định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất./.


Tác giả: Ban Biên tập
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 12
Hôm nay : 1.150
Năm 2020 : 489.823