• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Kết quả công tác Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Ban chỉ đạo thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về Quản lý và sử dụng pháo của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (gọi tắt là Ban chỉ đạo thực hiện Luật 14, Nghị định 36) đã ban hành Kế hoạch số 197/KH-BCĐ ngày 24/12/2018 về mở đợt cao điểm thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về Quản lý sử dụng pháo những tháng cuối năm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Sau 01 năm thực hiện, đã đạt được những kết quả sau:

Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành Thông tri số 15-TT/TU ngày 29/12/2018 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ những tháng cuối năm 2018, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Luật 14, Nghị định 36 của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018; triển khai kế hoạch tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; ban hành kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; thành lập 10 đoàn kiểm tra để tiến hành chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ tại các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn kết hợp tổ chức thăm hỏi, chúc tết gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Ban Chỉ đạo thực hiện Luật 14, Nghị định 36 của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành Kế hoạch số 197/KH-BCĐ ngày 24/12/2018 về mở đợt cao điểm thực hiện Luật 14, Nghị định 36 những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; tổng kết công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất báo cáo Bộ Công an tổng kết công tác triển khai thi hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng pháo trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Trong nội bộ, đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; ban hành Mệnh lệnh của Giám đốc Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường lực lượng xuống cơ sở bảo đảm an ninh, trật tự, tăng cường công tác phòng, chống các vi phạm về pháo, ngăn chặn tình trạng đốt pháo trái phép dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; chấn chỉnh công tác thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hướng dẫn đề cương cho các sở, ban, ngành phục vụ đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các đơn vị, địa phương.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật 14 và Nghị định 36; triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về Quản lý và sử dụng pháo những tháng cuối năm 2018 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đến các thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ, chiến sĩ chủ chốt trong lực lượng.

Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành công văn bảo đảm an ninh trật tự tại các khu công nghiệp những tháng cuối năm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và Lễ hội đầu năm 2019. Hội Liên hiệp phụ nữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành các công văn về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Hội Nông dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có công văn tham gia đợt cao điểm thực hiện Luật 14, Nghị định 36, thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; công văn tăng cường tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 để chỉ đạo các Hội cấp cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc. Các sở, ban, ngành trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đều có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về Quản lý, sử dụng pháo đến các cấp cơ sở và toàn thế cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên thuộc quyền quản lý.

Các huyện, thành phố đã chỉ đạo rà soát, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Luật 14, Nghị định 36 từ huyện xuống cơ sở. Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai và thành lập các tổ kiểm tra, xuống cơ sở, phân công cho các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo tại cơ sở, chịu trách nhiệm theo địa bàn đã được phân công. Đợt cao điểm giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các huyện, thành phố đã có quyết định trưng dụng hàng nghìn lượt cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Tổ chức thành công 10 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tạo không khí đón xuân vui mừng, phấn khởi trong nhân dân.

Các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh Truyền hình bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Báo Thái Bình và hệ thống truyền thanh cơ sở liên tục phát sóng, đưa nhiều phóng sự, tin bài... tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các quy định xử lý triệt để các vi phạm về pháo của Chính phủ, của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để răn đe, tuyên truyền, giáo dục. Đã phát sóng 03 cuộc tọa đàm, 03 phóng sự, 38 bài trên sóng phát thanh truyền hình về các vấn đề liên quan đến pháo, 04 chuyên mục pháp luật cuộc sống, 02 chuyên mục an ninh, 02 chuyên mục văn bản mới, 05 thông điệp về pháo, 12 thông điệp về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất sớm chủ động biên soạn nội dung tuyên truyền; tổ chức in sao hàng nghìn đĩa CD cấp phát đến 100% các xã, phường, thị trấn, trường học để tuyên truyền; phối hợp cùng các tổ công tác ở cơ sở đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động trực tiếp và phát động phong trào quần chúng tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phối hợp Đài phát thanh Truyền hình bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức tuyên truyền chia sẻ kinh nghiệm và một số giải pháp trọng tâm thực hiện Luật 14, Nghị định 36 những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Các sở, ban, ngành của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đều tổ chức quán triệt và ký cam kết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định cấm pháo triệt đ, vận động người thân và nhân dân ở nơi cư trú làm theo. Chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền; triển khai kế hoạch hoạt động văn hóa thể thao, tuyên truyền, cổ động, như: băng rôn, khẩu hiệu, biển tường, pa-nô, áp phích ở các công sở, các đường phố, các đơn vị trực thuộc.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền trong các dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tổ chức công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phát huy hiệu quả tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, huyện và các xã, phường, thị trấn; tổ chức các buổi truyền thông, giáo dục tại cộng đồng; kẻ, vẽ, làm mới băng rôn, pa-nô, áp phích ở các ngã ba, ngã tư trọng điểm, khu dân cư tập trung đông người; khuyến khích các hình thức, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động.

Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, trường học và các xã, phường, thị trấn tổ chức ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện Luật 14, Nghị định 36 những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; ngoài ra còn tuyên truyền vận động ký cam kết vòng 2, tập trung các hộ, đối tượng trọng điểm. Tổ chức gặp mặt, vận động, tranh thủ các chức sắc tôn giáo tuyên truyền nhắc nhở giáo dân, tín đồ chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự. Củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Các ngành chức năng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, lập danh sách địa bàn, đối tượng, tuyến trọng điểm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để có phương án, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn. Đã triển khai thực hiện phương án phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm về pháo ở 64 địa bàn trọng điểm, 1.786 đối tượng trọng điểm, 1.178 phương tiện vận tải và các đầu mối giao thông, không để xảy ra tình trạng thẩm lậu pháo vào bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, ngăn chặn có hiệu quả các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã phát hiện, xử lý 01 vụ, 10 đối tượng vi phạm về pháo; Xử lý hành chính 01 vụ, 04 đối tượng, phạt tiền 19.500.000 đồng. Vận động 11 trường hợp tự giác giao nộp 65,74 kg pháo nổ các loại; 1.45 kg thuốc pháo; Thu nơi công cộng 01 kg pháo

Tính đến ngày 15/11/2019 các lực lượng chức năng trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã vận động thu hồi 60 khẩu súng các loại (trong đó 02 súng quân dụng, 03 súng thể thao, 04 súng săn, 51 súng khác); 130 kíp nổ các loại; 10 quả lựu đạn, mìn; 2 đầu đạn pháo; 347 viên đạn; 0,6kg thuốc nổ; 174 công cụ hỗ trợ; 265 vũ khí thô sơ; 15 đồ chơi nguy hiểm. Phát hiện xử lý 04 vụ, 11 đối tượng vi phạm về quản lý, sử dụng súng. Khởi tố 02 vụ, 09 đối tượng; Xử lý hành chính 02 vụ, 02 đối tượng, phạt tiền 30.000.000 đồng.

Năm 2020, để thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về Quản lý và sử dụng pháo: Các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo gắn với chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo ở các cấp, các ngành; phân công trách nhiệm đến từng thành viên theo hướng khoán quản địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế có phương án bố trí lực lượng tăng cường cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết, xác định đây là một trong những công tác trọng tâm toàn đợt cao điểm. Các sở, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền cho phù họp với từng đối tượng cụ thể; tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nhắm vào các địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh, địa bàn các chợ thương mại, địa bàn có nhiều người đi lao động xa quê... các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm; phát động, đẩy mạnh hoạt động của các mô hình tự quản, tự phòng, vận động đông đảo nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thông báo công khai những đối tượng vi phạm để phòng ngừa, răn đe.

Các lực lượng chức năng chú trọng thực hiện thường xuyên, liên tục việc vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo; phối hợp và huy động lực lượng tăng cường công tác đấu tranh, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chủ động nắm tình hình, đấu tranh trên không gian mạng; phối hợp các cơ quan, tổ chức kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực bưu điện, dịch vụ chuyển phát nhanh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận các loại hàng hóa trước khi vận chuyển và trong quá trình vận chuyển để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử các vụ án điểm phục vụ công tác tuyên truyền.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ và nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí trong những ngày giáp tết (nhất là đêm Giao thừa) để thu hút cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, hạn chế điều kiện phát sinh những vi phạm. Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung đầu tư xây dựng, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải hoạt động hiệu quả ở các địa bàn dân cư nhất là các xã, phường, thị trấn trọng điểm về an ninh trật tự.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về pháo; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm liên đới đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra các vi phạm./.


Tác giả: Ban Biên tập
Tin liên quan
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 273
Năm 2020 : 473.102