• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Phát huy sức mạnh toàn dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Những năm qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp nhà trường và các đoàn thể tích cực triển khai với nhiều nội dung và hình thức sinh động, sáng tạo. Qua phong trào đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Mô hình “Dòng họ an toàn không ma túy” xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ được cấp ủy,

chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao

Là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, những năm qua, Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các ban, ngành, đoàn thể trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp như: đã in, sao hơn 5 nghìn đĩa CD cấp phát cho các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng biên soạn hơn 1400 tin, bài, 155 phóng sự truyền hình tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội để nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Tổ chức 25 hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa cho chủ bến bãi, bến khách ngang sông, các doanh nghiệp vận tải; tổ chức hơn 300 lớp tuyên truyền về phòng chống tội phạm, an toàn giao thông cho hơn 13 nghìn lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, hơn 50 nghìn lượt công nhân viên chức, người lao động…Qua đó, xây dựng, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng lĩnh vực, từng địa bàn dân cư và từng đối tượng; gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Mô hình “Đội phòng chống và xử lý tình huống khẩn cấp” của Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen

đã góp phần tích cực cùng với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm

 

Đặc biệt, thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xuống từng thôn, xóm, hộ gia đình tuyên truyền, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, 100% cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên ký cam kết thực hiện. Năm 2019 là năm thứ 7 liên tiếp toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất không có tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa.      

 

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, hương ước về bảo đảm an ninh trật tự. Trong công tác tuyên truyền, vận động, các cấp, ngành, đoàn thể đã chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức vận động, tuyên truyền, tập trung vào các địa bàn phức tạp về an ninh trật t, những đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật; các đối tượng hình sự, ma túy, số thanh thiếu niên có biểu hiện ăn chơi đua đòi. Qua đó, đã cảm hóa, giáo dục, đưa hàng nghìn lượt đối tượng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

 

Lực lượng Công an thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nâng cao hiệu quả

mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp.

 

Theo thống kê, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hiện có trên 2.000 mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ở 100% xã, phường, thị trấn, thu hút hàng nghìn người tham gia. Trong đó, có trên 1.400 mô hình khu dân cư không có ma túy, mô hình tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông; 195 câu lạc bộ phòng, chống ma túy; 30 cụm liên kết an ninh trật tự khu giáp ranh; 121 mô hình dòng họ, họ giáo an toàn... Trong đó, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả tiêu biểu như: Mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông” của các trường Trung học phổ thông trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, mô hình “Đội sinh viên tự quản trường Đại học Y Thái Bình”; mô hình “Đội tự quản bảo vệ mục tiêu” Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy; mô hình “Đội phòng chống và xử lý tình huống khẩn cấp” của Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen nhiều năm liên tục được Ủy Ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Bộ Công an và Giám đốc Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khen thưởng; mô hình Câu lạc bộ “Cựu chiến binh phòng chống ma túy” thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, “Tổ tự quản an toàn giao thông Cống Rút” xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, mô hình “Dòng họ an toàn không ma túy” xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ…

       

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã chủ động xây dựng đề án công tác Công an phục vụ chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tổ chức, khảo sát, đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết những phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện, ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở phục vụ có hiệu quả chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 

Có thể nói, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong cơ quan, doanh nghiệp nhà trường và các đoàn thể, thời gian qua đã phát huy hiệu quả, góp phần to lớn trong công tác xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 5 năm qua, đã có 5 lượt cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được nhận cờ thi đua của Bộ Công an, 9 lượt tập thể cá nhân được Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tặng Bằng khen và 158 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và cán bộ công nhân viên chức, người lao động được Giám đốc Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.


Tác giả: Bình Vân (Ảnh: Bùi Thành)
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 1.240
Năm 2020 : 489.913