• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chủ trì phiên họp thứ ba Tiểu ban an ninh - y tế ASEAN 2020

Chiều 07/01/2020, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban quốc gia ASEAN 2020, Trưởng Tiểu ban an ninh - y tế ASEAN 2020 chủ trì phiên họp thứ ba của Tiểu ban.

Tại phiên họp, Thường trực Tiểu ban cho biết, Tiểu ban an ninh - y tế ASEAN 2020 đã phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương… tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, y tế các Hội nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 25; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công các hội nghị, nhất là ATM 25, là Hội nghị cấp Bộ trưởng đầu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình, có nhiều tham mưu, kiến nghị đóng góp cho công tác chuẩn bị, tổ chức các hội nghị, sự kiện trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020; tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, chặt chẽ trong công tác xuất, nhập cảnh; tổ chức tốt công tác đón dẫn, phân luồng giao thông theo yêu cầu… Tới nay, công tác  chuẩn bị đảm bảo an ninh - y tế đối với Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu, tiến độ đề ra.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại phiên họp.


 Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, năm ASEAN 2020 là sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế đặc biệt quan trọng của đất nước, có ý nghĩa chính trị to lớn, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam. Do đó, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho Năm ASEAN 2020 đặt ra rất cao, có ý nghĩa quyết định đến thành công của Năm ASEAN 2020. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các đơn vị chức năng và Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, báo cáo với Tiểu ban và lãnh đạo Bộ để báo cáo kịp thời với Bộ Ngoại giao, với Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 và Thủ tướng Chính phủ để xử lý các vấn đề phát sinh. Các thành viên Tiểu ban trên cơ sở nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch cần rà soát lại và bổ sung các phương án cụ thể để đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn; đồng thời quán triệt tinh thần, nội dung, các điểm mới tại phiên họp lần thứ ba đến các đơn vị, địa phương để chủ động thực hiện công việc theo phân công… 

Tiểu ban an ninh - y tế ASEAN 2020 họp phiên thứ ba.


"Tiểu ban an ninh - y tế ASEAN 2020 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng; thường xuyên trao đổi với Ban Thư ký ASEAN Quốc gia và các tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 đảm bảo tuyệt đối an toàn những địa điểm tổ chức các hội nghị sẽ diễn ra trong thời gian tới; tính toán địa điểm, hình thức để tổ chức Lễ xuất quân phục vụ Năm ASEAN 2020. Các Tiểu ban Lễ tân, Tiểu ban Vật chất - Hậu cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ và đảm bảo cho các hoạt động của Tiểu ban an ninh - y tế…” - Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh./.

 


Tác giả: Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 12
Hôm nay : 5.757
Năm 2020 : 472.755