• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Kính thưa các vị khách quý,
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất!

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Thường trực HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương; HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua các nghị quyết về: Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng, cấp thiết trong các lĩnh vực đô thị, y tế, văn hóa, lâm nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh; quyết định bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án về giao thông, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và một số dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; phân bổ kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019; bãi bỏ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về cơ chế, chính sách hỗ trợ xã, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018 - 2019; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về quy chế hoạt động của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI để bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương; đồng thời, thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Ca do được nghỉ công tác để thực hiện chế độ hưu; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đối với ông Hoàng Văn Thành, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng do chuyển công tác khác và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đối với ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tăng cường vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Thường trực, các ban và các đại biểu HĐND, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong những năm tới.

Kính thưa các vị khách quý,
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất!

Kỳ họp bất thường HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XIX đã đề ra, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề nghị UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung rà soát tình hình thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên tất cả các ngành, các lĩnh vực để có các biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu đề ra. Đặc biệt là chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà Tỉnh ủy, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã và đang chỉ đạo như: khống chế, bao vây, dập bệnh dịch tả lợn châu Phi, tiêu thụ những đàn lợn khỏe mạnh đã đến kỳ xuất bán; tăng cường chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ lúa xuân cuối vụ, triển khai thực hiện đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019 để bù đắp cho những thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra; triển khai thực hiện thật tốt các nhiệm vụ để phòng, chống dịch bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, nhất là dịch bệnh đối với nuôi tôm theo hướng công nghệ; đồng thời chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt đề án phòng, chống lụt, bão theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là có kịch bản phòng, chống “siêu bão” ở tất cả các ngành, các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế của các địa phương.

Hai là, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khẩn trương thể chế hóa các nghị quyết thành các quy định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, cơ chế, chính sách đã được ban hành và các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát triển nhanh và bền vững.

Ba là, đề nghị Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND, các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các sở, ngành và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã đề ra.

Nhiệm vụ đặt ra thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các vị đại biểu khách quý và đông đủ của các vị đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến xác đáng của các đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Hoan nghênh tinh thần phối hợp và làm việc tích cực, hiệu quả của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các ban của HĐND, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần làm lên thành công của kỳ họp này.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.
Xin được tuyên bố bế mạc kỳ họp bất thường HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 36
Hôm nay : 8.090
Năm 2020 : 453.409