Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 12/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện, thành phố.
Ngày ban hành 22/07/2011
Trích yếu Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hưng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 và phân bổ số bổ sung ngân sách cấp huyện 2011.
Người ký CT.Đỗ Xuân Thành
Ngày hiệu lực 22/07/2011
Ngày hết hiệu lực