Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 13/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện, thành phố.
Ngày ban hành 22/07/2011
Trích yếu Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hưng về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện và nội quy kỳ họp HĐND huyện, khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016.
Người ký CT.Đỗ Xuân Thành
Ngày hiệu lực 22/07/2011
Ngày hết hiệu lực