Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 14/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện, thành phố.
Ngày ban hành 26/07/2011
Trích yếu Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Bình về việc ban hành Nội quy kỳ họp, Quy chế hoạt động của đại biểu, Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND thành phố Thái Bình khóa XIX nhiệm kỳ 2011-2016.
Người ký CT.Đoàn Hồng Kỳ
Ngày hiệu lực 26/07/2011
Ngày hết hiệu lực