Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 14/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện, thành phố.
Ngày ban hành 22/07/2011
Trích yếu Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà về đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng.
Người ký CT.Vũ Đức Hạnh
Ngày hiệu lực 22/07/2011
Ngày hết hiệu lực