Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 15/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện, thành phố.
Ngày ban hành 24/12/2010
Trích yếu Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Thái Bình về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
Người ký CT.Bùi Công Nhan
Ngày hiệu lực 24/12/2010
Ngày hết hiệu lực