A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà, đại diện lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tài chính.

Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp đề nghị của Bộ Tư pháp và một số bộ, ngành liên quan, ý kiến của lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận như sau:

1. Thời gian qua, số lượng các phương tiện giao thông đường bộ bị tạm giữ do vi phạm hành chính và tình trạng quá tải của các bãi trông giữ phương tiện vi phạm tại các địa phương ngày càng tăng lên, để kéo dài nhiều năm nay, chậm được xử lý, gây lãng phí lớn đối với tài sản của xã hội. Thực trạng này đòi hỏi cấp bách phải tập trung chỉ đạo, có biện pháp giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật, và không để lặp lại.

2. Từ nay đến hết năm 2017, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt để xử lý triệt để tình trạng nêu trên tại địa phương. Theo đó, khẩn trương tiến hành rà soát tổng thể, đánh giá, phân loại các phương tiện đang được quản lý tại các điểm trông giữ phương tiện vi phạm. Trên cơ sở đó, xây dựng các phương án xử lý phù hợp theo hướng: (1) Đối với các phương tiện đang bị tạm giữ, nếu có đủ điều kiện (như đã xác minh được các tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt, hành vi không nguy hiểm cho xã hội hoặc quyết định xử phạt được thi hành theo quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính...) thì nhanh chóng thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để trả lại cho người vi phạm hoặc chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp; (2) Đối với các phương tiện thuộc diện bị tịch thu hoặc đã bị giữ quá lâu, tài sản mục nát không thể trả lại cho đương sự hoặc đã được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai theo đúng thời gian và theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính thì tiến hành các thủ tục để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước và thực hiện việc bán đấu giá hoặc tiến hành xử lý  theo quy định của pháp luật; (3) Nghiên cứu, áp dụng biện pháp giao lại cho người sử dụng quản lý, bảo quản phương tiện vi phạm với các điều kiện cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật.

Để đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện, Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thực hiện đồng thời, thống nhất trong việc khảo sát, xây dựng báo cáo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân về kết quả tổng rà soát, tổng hợp đánh giá thực trạng, đề xuất xem xét, quyết định các biện pháp cụ thể để xử lý triệt để các phương tiện vi phạm bị tạm giữ tại các điểm trông giữ của địa phương. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Tổ công tác liên ngành bao gồm đại diện các cơ quan Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và cơ quan liên quan khác ở địa phương do Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực. Tổ công tác có chức năng, nhiệm vụ tư vấn, phối hợp, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp xử lý các phương tiện giao thông vi phạm đang bị tạm giữ tại các điểm trông giữ của địa phương; có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đánh giá, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương về tình hình và kết quả thực hiện việc xử lý này.

Bộ Công an có văn bản hành chính chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với Công an các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương trong việc xử lý kịp thời những vướng mắc về thực hiện thủ tục hành chính trả lại phương tiện vi phạm, bảo đảm linh hoạt, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện.  

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các địa phương; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngàytháng 02 năm 2018 về tình hình và kết quả thực hiện của các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trong cả nước.

3. Về cơ bản, lâu dài, trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, phải quán triệt đầy đủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính. Theo tinh thần của Luật xử lý vi phạm hành chính, cần phải rất hạn chế giữ phương tiện khi xử lý vi phạm hành chính. Trong trường hợp đủ điều kiện và bắt buộc phải giữ phương tiện vi phạm để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cần áp dụng triệt để quy định về việc giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền tạm giữ theo quy định tại khoản 10 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trong tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến việc áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trong đó có quy định tại Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 78 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP theo hướng hạn chế tối đa, chỉ áp dụng hình thức tạm giữ phương tiện vi phạm trong những trường hợp thật sự cần thiết.

         Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó cần đề xuất, hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước đối với phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, thuận lợi và hiệu quả nhất.

Trong tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến trình tự, thủ tục tạm giữ, tịch thu, bán đấu giá, thanh lý tài sản nhà nước, theo hướng quy định chặt chẽ, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện vi phạm; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý các phương tiện giao thông đường bộ bị tạm giữ. Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể và tổng hợp, đánh giá kết quả việc tổng kết chuyên đề này; trên cơ sở đó, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


 

 


Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết