• :
 • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2013

STT

Tên đề tài, dự án

Đơn vị chủ trì

thực hiện

Chủ nhiệm đề tài, dự án

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

 1.  

Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp tại Thái Bình.

Viện Thổ nhưỡng

Nông hóa

TS. Trần Minh Tiến

2011- 2013

Chuyển tiếp

 1.  

Du nhập, khảo nghiệm, tuyển chọn một số giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh, bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông, Khuyến ngư Thái Bình

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Phong

2012- 2014

Chuyển tiếp
 1.  

Xây dựng mô hình ứng dụng quy trình công nghệ mới để sản xuất nấm mỡ chịu nhiệt, nấm rơm chính vụ và trái vụ tại Thái Bình.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ Thái Bình

CN. Đỗ Khắc Hùng

2012-2013

Chuyển tiếp

 1.  

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất giống bò lai chất lượng cao để cải tạo đàn bò, phục vụ xây dựng nông thôn mới bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Công ty Cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình

KS. Trần Ngọc Miên

2013-2015

Thực hiện từ 2013

 1.  

Nghiên cứu xây dựng quy trình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong khai thác và sử dụng có hiệu quả các phế, phụ phẩm nông nghiệp, góp phần khắc phục ô nhiễm môi trường, phục vụ xây dựng nông thôn mới tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Trung tâm Tư vấn phát triển nông nghiệp nông thôn, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

TS. Ngô Văn Hải

2013-2014

Thực hiện từ 2013

 1.  

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS kết hợp mô hình thủy văn thủy lực thành lập bản đồ nguy cơ ngập lụt phục vụ cho xây dựng các kế hoạch phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

Viện Địa lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

NCV. Đào Đình Châm

2011-2013

Chuyển tiếp

 1.  

Xây dựng mô hình tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ  phục vụ các xã xây dựng nông thôn mới bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đoạn từ 2012-2015.

Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ

CN. Nguyễn Anh Tuấn

2012-2015

Chuyển tiếp

 1.  

  Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm, phân bón vi sinh để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp và canh tác cây trồng theo hướng an toàn bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Thái Bình.

Trung tâm, tư vấn, ứng dụng, phát triển khoa học Nông nghiệp và Môi trường

Thái Bình

KS. Phạm Thị Thu Hoà

 

2012-2013

Chuyển tiếp

 1.  

   Xây dựng mô hình trình diễn giống Dưa chuột Nếp lai 1 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Viện Cây lương thực và

Cây thực phẩm

Tiến sĩ Đào Xuân Thảng

2012-2013

Chuyển tiếp

 1.  

 Nghiên cứu đề xuất giải pháp truyền thông cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Viện Khoa học Phát triển nhân lực Kinh tế và Văn hóa

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh

2012-2013

Chuyển tiếp

 1.  

Khảo nghiệm, tuyển chọn các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu và thích nghi với điều kiện sinh thái để bổ sung vào cơ cấu giống của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.

Kỹ sư Trần Mạnh Báo

2011-2013

Chuyển tiếp

 1.  

Nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn một số giống lúa chịu mặn thích hợp cho vùng đất nhiễm mặn ven biển bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp công nghệ cao, Viện Di truyền Nông nghiệp

Thạc sĩ Trịnh Thị Thanh Hương

2012- 2014

Chuyển tiếp

 1.  

Nghiên cứu lịch sử Công an nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình từ năm 1945-2010, rút ra bài học kinh nghiệm vận dụng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn hiện nay.

Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

CN. Nguyễn Ngọc Cảnh

2013-2014

Thực hiện từ 2013

 1.  

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, chế biến cây thuốc Đương quy và Ngưu tất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Công ty Cổ phần thương mại Dược Vật tư Y tế Khải Hà

CN. Nguyễn Văn Khải

2013-2014

Thực hiện từ 2013

 1.  

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương giống và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghệ cao tại Thái Bình.

Doanh nghiệp Phương Nam

Đỗ Quang Bốn

2013-2014

Thực hiện từ 2013

 1.  

Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa năng suất và chất lượng bổ sung vào cơ cấu giống của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phục vụ xây dựng vùng sản xuất hàng hoá tại Thái Bình.

Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.

Th.s Đỗ Văn Lân

 

2013-2015

Thực hiện từ 2013
 1.  

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để đánh giá ô nhiễm môi trường tại một số khu công nghiệp và làng nghề trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sinh thái

Thuỷ lợi.

Th.s Nguyễn Hoàng Hanh

 

2013-2014

Thực hiện từ 2013

 1.  

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất khép kín từ giống đến gạo thương phẩm giống lúa ĐS1 chất lượng cao trên cánh đồng mẫu, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu tại Thái Bình.

Công ty TNHH Hưng Cúc

KS. Lại Văn Chuyên

2013-2014

Thực hiện từ 2013

 1.  

Điều tra, đánh giá thực trạng chất lượng nước hệ thống thuỷ nông Nam Thái Bình và đề xuất giải pháp thuỷ lợi cải thiện chất lượng nước sinh hoạt phục vụ nhân dân.

Chi cục Thuỷ lợi

Thái Bình

Thạc sỹ

Đỗ Như Hồng

2011-2013

Chuyển tiếp

 1.  

Nghiên cứu các hiện tượng địa chất công trình động lực ảnh hưởng đến ổn định của đập ngăn mặn trên sông Hoá, sông Trà Lý bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình và hiện tượng xâm nhập mặn nhằm đề xuất chế độ hoạt động (đóng mở cống) phù hợp.

Viện Địa chất

 

Tiến sỹ

Nguyễn Văn Hoàng

2012-2013

Chuyển tiếp

 1.  

Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp cho một số doanh nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Công ty Cổ phần

 Văn hoá Văn Lang

Thạc sỹ

Phùng Tuấn Anh

2012-2013

Chuyển tiếp

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều trị bệnh trĩ bằng máy LG-2000C kết hợp với bài thuốc Bổ trung ích khí thang gia vị tại bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình

BSCKII Phan Thị Minh Châu

2013-2014

Thực hiện từ 2013

 1.  

Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình.

Viện Dân tộc học

PGS.TS

 Nguyễn Ngọc Thanh

2012 - 2013

Chuyển tiếp

 1.  

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ và sinh sản nhân tạo ngao Bến Tre (Meretrix lyrata Sowerby, 1851) bằng nguồn thức ăn từ 3 loài tảo (Isochrysis galbana, Chlorella sp., Nannochloropsis oculata) phù hợp điều kiện tự nhiên bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Viện Nghiên cứu

Hải sản

KS Nguyễn Quang Đông

2012 - 2013

Chuyển tiếp

 1.  

Xây dựng quản lý nhãn hiện tập thể “Bạc Đồng Xâm” dùng cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ bạc của Làng Chạm bạc Đồng Xâm, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình

CN. Nguyễn Văn Lịch

2012-2013

DA Sở hữu trí tuệ

 1.  

Tuyên truyền phổ biến kiến thức về SHTT trên Đài Truyền hình Thái Bình.

Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

CN. Nguyễn Anh Tuấn

2012-2013

 DA Sở hữu trí tuệ

 1.  

Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn an toàn theo quy trình thực hành sản xuất chăn nuôi tốt (VietGAHP) tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuấn Hoa (huyện Tiền Hải, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuấn Hoa.

Bác sĩ Thú y Hoàng Xuân Trường.

2012- 2013

Chuyển tiếp

 1.  

Ứng dụng công nghệ cao chăn nuôi lợn ngoại quy mô công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Đông Á.

Cử nhân Nhâm Xuân Tiến

2012- 2013

Chuyển tiếp

 1.  

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng cà chua chịu nhiệt tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ Rau hoa quả

TS. Vũ Thanh Hải

2013-2014

Thực hiện từ 2013

 1.  

Xây dựng và triển khai mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng ở một số làng nghề của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Phạm Văn Lợi

2013-2014

Thực hiện từ 2013

 1.  

Nghiên cứu chẩn đoán và triển khai ứng dụng phẫu thuật điều trị bệnh lý hẹp ống sống thắt lưng cùng tại Thái Bình.

Bệnh viện Đại học Y

Thái Bình

Thạc sỹ

Vũ Minh Hải

2013-2014

Thực hiện từ 2013
 1.  

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật nhằm phục vụ quản lý, sử dụng hợp lý hệ sinh thái bãi bồi huyện Tiền Hải, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS

Nguyễn Xuân Quýnh

2013 - 2014

Thực hiện từ 2013

 1.  

Dự án: Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống  và nuôi thương phẩm cá Song chấm nâu, cá Hồng Mỹ tại Thái Bình.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Giống Thủy sản Hải Long

Kỹ sư Dương Văn Tưởng

2012- 2014

DA NTMN

 1.  

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm lợn lai 4 giống tại Thái Bình.

Công ty TNHH Thuấn Hoa

BSTY Hoàng Xuân Trường.

2012-2014

DA NTMN

 1.  

Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình từ khi thành lập (năm 1890) đến nay.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

Tiến sĩ

Đàm Văn Vượng

2013-2014

 

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phòng trừ sinh vật gây hại quần thể di tích chùa Keo và Đền Trần bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Tiến sĩ

Nguyễn Quốc Huy

2012-2013

Thực hiện từ 2013

 1.  

Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý GIS xây dựng bản đồ số phục vụ công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình

Kỹ sư

 Lê Tiến Ninh

2012-2013

Thực hiện từ 2013

 1.  

Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch, phát triển rừng ngập mặn nhằm tăng cường khả năng bảo vệ đê biển Thái Bình dưới tác động của nước biển dâng do biến đổi khí hậu.

Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi

Tiến sỹ

Trần Văn Đạt

2013-2014

Thực hiện từ 2013

 1.  

 

Ứng dụng công nghệ GIS và WebGIS để xây dựng bản đồ du lịch điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Tiến sĩ 

Nguyễn Mạnh Hà

 

2013-2014

 

Đề tài hợp tác

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng công cộng để tiết kiệm điện năng tại Thái Bình.

Công ty Cổ phần

Công nghệ

Viễn thông – Điện lực

 

Tiến sĩ

Phạm Duy Phong

2013-2015

Tthực hiện từ năm 2013

 1.  

X©y dùng m« h×nh øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt gièng lîn  rõng lai t¹i tØnh Th¸I B×nh.

C«ng ty Cæ phÇn Gièng ch¨n nu«i Th¸i B×nh

Kü s­ TrÇn Ngäc Miªn

2013-2015

DA NTMN

 1.  

Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống khoai tây sạch bệnh tại Thái Bình.

Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư Thái Bình

KS. Đoàn Thị Kim Tứ

2013-2015

DA NTMN

 1.  

Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn huyện Đông Hưng năm 2013.

Uỷ ban nhân dân huyện Đông Hưng.

CN. Phạm Công Tráng

2013

Thực hiện tổ chức 2013

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ xây dựng mô hình lò sấy gỗ tươi nguyên liệu tại Công ty TNHH Tiên Phong xã Đông Hợp huyện Đông Hưng.

Phòng Công thương huyện Đông Hưng

 

CN. Bùi Văn Duyệt

 

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ nuôi chim bồ câu Pháp sinh sản (dòng VN1) tại hộ chăn nuôi xã Hợp Tiến huyện Đông Hưng.

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Đông Hưng

 

KS.Nguyễn Văn Quân

2013

Thực hiện từ 2013

Chương trình: xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn huyện Vũ thư năm 2013.

Uỷ ban nhân dân huyện Vũ Thư

Cử nhân Nguyễn Quang Tiên

 

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài 1: Ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ tiếp thu giống lúa lai 3 dòng GS9 thay thế các giống cũ  tạo điều kiện ứng dụng công thức luân canh 4 vụ/ năm tại xã Xuân Hòa- huyện Vũ thư.

Hợp tác xã DVNN

Xuân Hòa huyện Vũ Thư

Kỹ sư

Đỗ Văn Sang

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài 1: Ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ chế biến cốm phục vụ làng nghề cốm Đồng Thanh – Huyện Vũ Thư.

Phòng Công thương

 huyện Vũ Thư

Kỹ sư

Lại Xuân Hải

2013

Thực hiện từ 2013

Chương trình: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn huyện Kiến Xương năm 2013.

Uỷ ban nhân dân huyện Kiến Xương

Cử nhân

Đặng Văn Hòa

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài 1: Ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ  xây dựng mô hình cơ giới hóa gieo cấy mạ khay tại xã Vũ Hòa huyện Kiến Xương.

Phòng Công thương

 huyện Kiến Xương

Kỹ sư

Nguyễn Mạnh Hùng

2013

Thực hiện từ 2013

 Đề tài 1: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực  lãnh đạo cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ phục vụ xây dựng nông thôn mới huyện Kiến Xương Tỉnh Thái Bình.

Huyện ủy

huyện Kiến Xương

Cử nhân

Bùi Đức Hạnh

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài 1: Ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ  khảo nghiệm một số giống lúa có triển vọng tại huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình.

Phòng NN&PTNT

huyện Kiến Xương

Kỹ sư

Vũ Trọng Nghĩa

2013

Thực hiện từ 2013

Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn huyện Hưng Hà năm 2013.

Uỷ ban nhân dân Huyện Hưng Hà

 

Th.s Nguyễn Hồng Chuyên

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ sản xuất sợi cước nilon tại cơ sở dệt lưới nilon Nguyễn Văn Biền, xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà.

Phòng Công thương huyện Hưng Hà

KS. Nguyễn Bá Phong

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ xây dựng mô hình trồng Thanh long Ruột đỏ cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Thống Nhất huyện Hưng Hà.

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Hưng Hà

KS. Lê Văn Dụng

2013

Thực hiện từ 2013

Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn huyện Quỳnh Phụ  năm 2013.

Uỷ ban nhân dân Huyện Quỳnh Phụ

CN. Phạm Tiến Thao

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ đổi mới thiết bị kỹ thuật công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm dệt chiếu bằng máy tại Cơ sở chiếu cói Xuân Hoà xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ.

Phòng Công thương huyện Quỳnh phụ

CN. Hoàng Thị Toan

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ xây dựng mô hình gieo cấy khảo nghiệm giống lúa Thiên Trường 750 ở vụ mùa năm 2013 trên đồng đất huyện Quỳnh Phụ.

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Quỳnh Phụ

ThS. Nguyễn Văn Nhiễm

2013

Thực hiện từ 2013

Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn huyện Thái Thụy năm 2013.

Uỷ ban nhân dân

huyện Thái Thụy

Cử nhân

Trần Xuân  Nhuệ

 

2013-2014

Thực hiện từ 2013

Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chế tạo máy thái củ quả (chế biến sản phẩm nông sản sau thu hoạch) phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tại Doanh nghiệp Điện cơ Thiên Thuận.

Doanh nghiệp tư nhân Điện Cơ Thiên Thuận

Chủ Doanh nghiệp

Nguyễn Như Lĩnh

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi cá Song chấm nâu (Epinephelus coioides) thương phẩm trong vùng chuyển đổi nuôi trồng thuỷ sản nước lợ huyện Thái Thụy.

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Thái Thụy

Kỹ sư

 Phạm Văn Tân

2013

Thực hiện từ 2013

Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Thành phố Thái Bình năm 2013.

Uỷ ban nhân dân Thành phố Thái Bình

Cử nhân

Vũ Kim Cứ

 

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ KH&CN để tái chế phế liệu sản xuất bao bì PP nhằm tiết kiệm chi phí và giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng Ngọc Bích.

Phòng Kinh tế

 Thành phố Thái Bình

 

Kỹ sư

 Tạ Thanh Nhạn

 

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở đảng bộ Thành phố -  phục vụ xây dựng Thành phố Thái Bình thành đô thị loại II..

Ban Tổ chức Thành uỷ                 Thái Bình

Cử nhân

Trần Anh Tuấn

 

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Tuyên giáo Đảng uỷ xã, phường trên địa bàn Thành phố Thái Bình.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Bình

Cử nhân

 Trần Tuấn Anh

2013

Thực hiện từ 2013

Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn huyện Tiền Hải năm 2013.

Uỷ ban nhân dân Huyện Tiền Hải

Cử nhân

 Nguyễn Văn Bái

2013

Thực hiện từ 2013

Nhiệm vụ: Tập huấn phổ biến các tiến bộ KH&CN cho nông dân các xã nông thôn mới của huyện Tiền Hải, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2013

Phòng Công thương huyện Tiền Hải

Cử nhân

 Vũ Văn Toan

2013

Thực hiện từ 2013

Đề tài: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi cá Trắm đen thương phẩm tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp  xã Nam Cường

Kỹ sư

 Phạm Văn Nghiệp

2013

Thực hiện từ 2013

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.544
Hôm qua : 22.034
Bài viết được quan tâm