• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

Để triển khai thi hành Luật Cạnh tranh kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Ngày 24/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.

Kế hoạch nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cạnh tranh bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tổ chức khác. Xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước. Nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

Kế hoạch yêu cầu việc triển khai thi hành Luật Cạnh tranh phải đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/ 2019 Luật Cạnh tranh được triển khai thi hành thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ và giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

Nội dung triển khai thi hành Luật bao gồm:

 Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật  và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tổ chức hội nghị quán triệt, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Tổ chức rà soát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cạnh tranh; tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về cạnh tranh. Tổ chức rà soát nội dung các văn bản cá biệt, văn bản chỉ đạo điều hành, chủ trương, chính sách có liên quan tới cạnh tranh, các quyết định hành chính nhằm đảm bảo không chứa đựng các nội dung trái với quy định tại Điều 8 của Luật.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật.

Xây dựng, biên soạn các bộ sách, tài liệu thống nhất về pháp luật cạnh tranh phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đối tượng là học sinh, sinh viên trong các nhà trường, cơ sở đào tạo.

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2018

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11.080
Hôm qua : 23.721
Bài viết được quan tâm