• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

29 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Sáng ngày 2/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các sở, ngành, đoàn thể của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và các huyện, thành phố.

Năm 2018, công tác dân vận của hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Tham mưu cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, gắn với việc nhận diện những biển hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm.

Công tác dân vận chính quyền có nhiều đổi mới, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. MTTQ và các đoàn thể trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hướng các hoạt động về cơ sở; đồng thời, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng có hiệu quả hơn.

Hệ thống dân vận các cấp tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo hệ thống chính trị chủ động nắm tình hình nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận. Hướng dẫn tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm dân vận chính quyền. Tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, phát huy hiệu quả của phong trào thi đua "Dân vận khéo”. Công tác dân vận đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác dân vận đã đạt được trong năm 2018. Để công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo” tiếp tục đạt được kết quả tích cực trong năm 2019, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm làm tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, nhất là các chủ trương, chính sách, nghị quyết có hiệu lực ngày 1/1/2019 đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; các chính sách có tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống nhân dân cần phải được quán triệt sâu sắc để nhân dân hiểu, thấy rõ trách nhiệm, từ đó đồng thuận với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các quy định của Đảng, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, chủ động nghiên cứu, đề xuất những phương hướng, giải pháp thực hiện công tác vận động cho cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Mỗi đơn vị thành viên trong hệ thống dân vận bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị đóng góp tích cực, hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát huy quyền làm chủ của người dân… Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó, tập trung khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức ở một số tổ chức cơ sở. Vận dụng trong điều kiện cụ thể, tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề nghị các tổ chức thành viên hệ thống dân vận các cấp làm tốt công tác nắm diễn biến, tình hình cơ sở, tình hình nhân dân; đồng thời kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng cốt cán, tổ, đội tự quản trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cùng với vận động trực tiếp, thực hiện hiệu quả công tác vận động gián tiếp trên không gian mạng làm công tác tư tưởng, định hướng dư luận, người dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai nghiêm chỉ đạo của cấp trên, trong đó thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về  tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới… Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng 29 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo” năm 2018.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2018

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.243
Hôm qua : 19.522
Bài viết được quan tâm