Cao Kim Vương

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phạm Văn An

- Phó Bí thư Đảng ủy

Lý Văn Bá

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Văn Tạc

- Phó Chủ tịch UBND xã