Vũ Xuân Liễu

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Xuân Dũng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Phạm Văn Quảng

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Văn Diện

- Phó Chủ tịch UBND xã