Nguyễn Cao Hoàn

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Đỗ Quý Toản

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Hữu Hưởng

- Chủ tịch UBND xã

Bùi Quốc Khánh

- Phó Chủ tịch UBND xã