Trần Tư Nghiệp

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Đặng Thanh Chu

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Thanh Niên

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Thành Đoan

- Phó Chủ tịch UBND xã