Bùi Văn Trung

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Quang Tuyến

- Phó Bí thư Đảng ủy

Phạm Văn Tuấn

- Chủ tịch UBND xã

Hoàng Văn Triều

- Phó Chủ tịch UBND xã