Nguyễn Văn Thinh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Bùi Minh Trọng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Thắng

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Hưởng

- Phó Chủ tịch UBND xã