Bùi Văn Khà

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Vũ Đăng Tiến

- Phó Bí thư Đảng ủy

Lại Trí Học

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Tiến

- Phó Chủ tịch UBND xã