Nguyễn Ngọc Oanh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Bùi Mạnh Khiết

- Phó Bí thư Đảng ủy

Tống Hồng Phong

- Chủ tịch UBND xã

Bùi Thanh Vân

- Phó Chủ tịch UBND xã