Nguyễn Xuân Sảnh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phạm Minh Tuấn

- Phó Bí thư Đảng ủy

 

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Tuân

- Phó Chủ tịch UBND xã