Trịnh Công Sơn

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Thế Xuân

- Phó Bí thư Đảng ủy

Phạm Xuân Cảnh

- Chủ tịch UBND xã

Trần Xuân Bính

- Phó Chủ tịch UBND xã