Đào Văn Khuê

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Vũ Đức Huyên

- Phó Bí thư Đảng ủy

Bùi Hồng Thiển

- Chủ tịch UBND xã

Vũ Duy Đoan

- Phó Chủ tịch UBND xã