Phạm Hồng Thái

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Bùi Duy Cần

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Ngoạn

- Chủ tịch UBND xã

Phạm Thanh Tuấn

- Phó Chủ tịch UBND xã