I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

    Đông Xuân có vị trí địa lý nằm ven quốc lộ 10 tiếp giáp với thành phố Thái Bình. Diện tích tự nhiên của xã 4.39 ha, dân số hơn 6.000 người xã được phân chia thành 4 thôn. Số người trong độ tuổi lao động 4.050 người, 100% dân số trong độ tuổi được phổ cập tiểu học  tiểu học, 85%  có trình độ THCS, 25% có trình độ trung học trở lên. Xã có cụm công nghiệp  Xuân Quang và khu công nghiệp, hiện thu hút được trên 20 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Nhiều năm liền Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân hoạt động nền nếp, chính trị ổn định, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, quốc phòng địa phương được tăng cường. Kinh tế tăng trưởng hàng năm từ 11 đến 14%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 và tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đảng bộ và nhân dân luôn quan tâm làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng trung tâm HTCĐ đa chức năng đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao dân trí, bồi dường nhân tài.

         II. LÃNH ĐẠO XÃ
 

Vũ Văn Hùng

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 

Nguyễn Hải Đăng

- Phó Bí thư Đảng ủy

 

Khổng Văn Hữu

- Chủ tịch UBND xã

0912.135.494

Vũ Văn Trường

- Phó Chủ tịch UBND xã