Vũ Xuân Khu

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Ngọc Sơn

- Phó Bí thư Đảng ủy

Trương Đăng Lộc

- Chủ tịch UBND xã

Lưu Mạnh Hùng

- Phó Chủ tịch UBND xã