Ngô Đăng Hội

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phạm Huy Dũng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Hảo Hữu

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Hữu Hiển

- Phó Chủ tịch UBND xã