Bùi Chính Dân

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Hà Quang Cường

- Phó Bí thư Đảng ủy

Cao Kim Hùng

- Chủ tịch UBND xã

Quách Văn Trìu

- Phó Chủ tịch UBND xã