A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất triển khai các quyết định của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, chương trình công tác của các ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 18/3/2016, tại Trung tâm hội nghị bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ủy ban Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, chương trình công tác của các ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chủ trì hội nghị. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ủy ban Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát biểu chủ trì hội nghị)

 

Tại hội nghị, thành viên Ủy ban Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã công bố các quyết định số 585, 586, 588 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc thành lập các ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị số 1, số 2 và số 3; Quyết định số 584 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về thành lập các ban bầu cử đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021; Quyết định số 15 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về ấn định số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chương trình công tác của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ban bầu cử đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021; Hướng dẫn phân công nhiệm vụ các thành viên ban bầu cử, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ban bầu cử đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiệm vụ thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ủy ban Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao với nội dung các quyết định của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, chương trình công tác của các ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm.

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề nghị ngay sau hội nghị này trưởng các ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình công tác của cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban bầu cử phụ trách địa bàn, các khu vực, các tổ bầu cử rõ ràng, cụ thể. Từng thành viên của ban bầu cử phải nghiên cứu kỹ các quy định về bầu cử đúng theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Việc xây dựng định mức khoán kinh phí phục vụ bầu cử bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật. Các ban bầu cử căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định có trách nhiệm tập trung kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thi hành pháp luật về bầu cử cho các tổ bầu cử trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các sai sót, nhầm lẫn. Chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn được phân công phụ trách, làm tốt công tác tiếp dân, gắn tiếp dân với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử; khẩn trương đôn đốc hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và hoàn thành trước ngày 01/4/2016 đối với các cuộc thanh tra đang tiến hành có liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chủ động rà soát, nắm bắt kịp thời, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trên từng địa bàn đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân và cử tri nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thấy được quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực đi bầu cử. Đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các thế lực phản động, phần cử cơ hội chính trị có âm mưu, hành động nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt việc tổ chức thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, làm tốt công tác hiệp thương, xác minh thẩm định hồ sơ của các ứng cử viên. Thống nhất số lượng dân số từ cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, huyện đến xã theo số liệu của Cục Thống kê bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất công bố đến hết ngày 31/12/2015. Làm tốt công tác quản lý cư trú, lập danh sách cử tri bảo đảm chính xác, đầy đủ để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đối với việc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, căn cứ vào kế hoạch kiểm tra của Ủy ban Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các ban bầu cử xây dựng kế hoạch kiểm tra ở cấp mình. Đồng chí Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cũng yêu cầu các thành viên trong đoàn kiểm tra cần xây dựng kế hoạch cụ thể, kiểm tra thật sâu sát, toàn diện để đánh giá đúng tình hình công tác bầu cử ở các cấp và khi kiểm tra phải có kết luận rõ ràng, kịp thời bổ khuyết và rút kinh nghiệm cho cơ sở, thường xuyên phản ánh, báo cáo tình hình với Ủy ban Bầu cử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Ủy ban bầu cử các cấp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, rà soát, nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết các vướng mắc để cuộc bầu cử diễn ra theo đúng dự kiến, an toàn, tiết kiệm, đúng luật, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 


Tác giả: Nguyễn Hình
Nguồn: donghung.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh mục tin
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.710
Hôm qua : 4.008
Tháng 05 : 29.199
Năm 2020 : 362.072