Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản dự thảo 4.11
Ngày bắt đầu: 04/12/2018 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản dự thảo mới