• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019

Sáng ngày 12/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ủy ban MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019.

Các đồng chí lãnh đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Đoàn đại biểu Quốc hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; lãnh đạo một số sở, ngành của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và trung ương; đại biểu các văn nghệ sĩ trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trao giải Nhất cho nhóm tác giả.

Năm 2018, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hoạt động báo chí, văn học nghệ thuật đã có nhiều sáng tạo về nội dung và hình thức thể hiện. Đội ngũ phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, cộng tác viên cũng tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi báo chí các cấp tổ chức. Nhiều tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật đạt giải cao tại các cuộc thi, liên hoan khu vực và toàn quốc. Cùng với các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí của trung ương trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cơ bản thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, kịp thời phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, góp phần đưa thông tin của Thái Bình đến với độc giả trong và ngoài nước. Một số vụ việc, sự kiện được các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh trung thực, khách quan đã tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân, sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan, đơn vị có liên quan để làm rõ các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc. Công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về báo chí ngày càng được tăng cường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý và cung cấp thông tin cho báo chí, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng; duy trì nền nếp việc nhận xét, đánh giá hoạt động báo chí, kịp thời định hướng chính trị, tư tưởng nội dung thông tin, nhất là trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trao giải Nhì cho đại diện các nhóm tác giả.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã thông báo nhanh tới các đại biểu kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2018; đồng thời khẳng định trong kết quả, thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của các cơ quan báo chí địa phương, trung ương và đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao giải Ba cho đại diện các nhóm tác giả.

Để báo chí, văn học nghệ thuật phát huy vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề nghị các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật không ngừng quán triệt các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách mới liên quan đến người dân; đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trên các lĩnh vực. Chú trọng tuyên truyền các nghị quyết mới mà Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, đó là: Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân... Bám sát đời sống thực tiễn, phản ánh kết quả đạt được của các địa phương, phát hiện, giới thiệu các điển hình tiên tiến, thẳng thắn phê bình, góp ý để khắc phục những hạn chế, yếu kém để các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất cao trong toàn Ðảng, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. 

Các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật quan tâm, động viên, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng nói chung, đấu tranh chống tiêu cực, vi phạm pháp luật và chống tham nhũng, lãng phí gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục củng cố, tổ chức bộ máy, trước hết là phát huy vai trò của chi bộ, tổ chức đảng và cấp ủy; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, xây dựng khối đoàn kết nội bộ cũng như chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại; quan tâm đến giáo dục, rèn luyện để mỗi phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ và người lao động thực sự vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, nhiệt huyết với công việc, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, xây dựng Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trao giải Khuyến khích cho tác giả và đại diện các nhóm tác giả.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã trao giải cho các tác giả đạt Giải Báo chí bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2018. Ban tổ chức Giải Báo chí bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2018 đã lựa chọn được 23 tác phẩm của 23 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc nhất trong 133 tác phẩm của 103 tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhà báo không chuyên tham gia để trao giải, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 15 giải khuyến khích. Tác phẩm “Giao lưu Trái tim nhân ái” của Báo Thái Bình đạt giải nhất. Các tác phẩm “Mở rộng hạn điền tích tụ ruộng đất”, “Để bộ máy tinh gọn, thông suốt, hiệu quả”, “Tôi là K nhân” đạt giải nhì…

Đồng chí Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thái Bình trao giải Khuyến khích cho tác giả và đại diện các nhóm tác giả.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 45
Hôm qua : 26.633
Bài viết được quan tâm